Nabożeństwo misyjne w Indiach

Nabożeństwo misyjne w Indiach

Napisane przez: brunstad.org reporter-team | Miejsce: Coimbatore, India | Opublikowane: 8 kwietnia 2010

COIMBATORE, INDIE: Końcem lutego zbór w hinduskiej Coimbatore zainspirowany poleceniem misyjnym Jezusa, by ”wyjść i czynić uczniami wszystkie narody”, zorganizował nabożeństwo misyjne. Około stu osób z pobliskich miejscowości zgromadziło się na tym długo planowanym nabożeństwie.

Na nabożeństwie, które odbywało się zarówno w języku tamilskim, jak i po angielsku, był obecny przełożony Zboru w Indii, G.D. Gabriel Alwaye. Rozpoczął czytając z Ewangelii Jana 3, 16: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.”

Wielka nowina

Gabriel zwiastował o wielkiej nowinie, jaką głosił Jezus, gdy przyszedł na ziemię, że ludzie mogą naprawdę przezwyciężyć grzech i zostać wyzwoleni. To poselstwo dało nieopisaną radość w serca słuchaczy. W swojej przemowie G.D. Gabriel dał dobre rady do życia codziennego, zarówno w domu, jak i w relacjach z ludźmi dookoła nas.

Praca zgodnie z misyjnym poleceniem Jezusa

Zbór w Coimbatore, w hinduskim stanie Tamil Nadu, składa się z około 60 przyjaciół, z których połowa z nich to młodzież i dzieci. Przyjaciele zaplanowali to nabożeństwo już dwa miesiące wcześniej i chcieli się podzielić radosnym poselstwem o wybawieniu z grzechu z mieszkańcami miasta. Do tego zainspirowały ich ostatnie słowa Jezusa, które dał swoim uczniom, zwane poleceniem misyjnym: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.” (Ew. Mat. 28, 19-20).

Kilka dni przed tym spotkaniem przyjaciele w Coimbatore rozsyłali zaproszenie przez ulotki, bądź też „telegrafem dżungli”. Nabożeństwo było bardzo interesujące i przyniosło rezultaty.

- Pracowałem przez cały luty, dzień i noc, by to nabożeństwo się udało. Z reguły jestem bardzo nieśmiałą osobą, lecz zdobyłem się na odwagę, by porozmawiać z ludźmi i by ich zaprosić, powiedział Lipsan, ze zboru Coimbatore.

Zachwycony chór

Oprócz tego, młodzież w zborze wyuczyła się kilka pieśni, które zaśpiewali w chórze z wielkim zachwytem, by poprzez pieśni obudzić powołanie uczniowskie.

Nabożeństwo zakończył chór śpiewając pieśń nr 247 ze śpiewnika Pieśni Życia: „Nowe czasy nam nastały! Wiele więzów jest zerwanych.”

Wielu przybyłych wyraziło wdzięczność za poselstwo, które usłyszeli i wyrazili, że przez to, co usłyszeli otrzymali pomoc do swojego życia codziennego.