Fragment pierwszej strony pierwszego numeru „Ukrytych Skarbów”.
Fragment pierwszej strony pierwszego numeru „Ukrytych Skarbów”.

„Ukryte Skarby” mają 100 lat

Napisane przez: Trond Eivind Johnsen | Miejsce: Oslo, Norge | Opublikowane: 11 lutego 2012

W styczniu 1912 roku bracia Johan Oscar i Aksel Smith rozpoczęli publikację „Ukrytych Skarbów”. W tym roku czasopismo obchodzi stulecie istnienia.

Johan Oscar Smith, po swoim nawróceniu w 1898 roku, był aktywnym pisarzem. Wysyłał wiele swoich artykułów do lokalnych chrześcijańskich czasopism. Jednak coraz częściej jego artykuły odsyłano z powrotem, z powodu zawartej w nich ostrej i radykalnej nauki o Chrystusie objawionym w ciele, o Ciele Chrystusowym i o posłuszeństwie przykazaniom Chrystusa. Wtedy właśnie w tych dwóch braciach zrodziła się myśl o wydawaniu własnego czasopisma. 

100 lat jako „pług śnieżny” w Bożej służbie

W 1909 roku Johan napisał do swojego brata: Wspomniałeś o czasopiśmie. Powinno ono zrodzić się w pokoju i wynikać z potrzeby; gdyż Bóg jest tym, który wypełnia wszelkie nasze pragnienie w Jezusie Chrystusie. Wszystko w tym piśmie musi prowadzić prosto do bogobojności. Dosyć mamy „opowiadających” gazetek. Potrzebujemy „żywego” czasopisma, pełnego Ducha i życia.

W 1911 roku, tuż przed wydaniem pierwszego numeru czasopisma, J.O. Smith wyraził się w ten sposób: „Ukryte Skarby” będą jak pług śnieżny, gdyż ludzie nie widzą drogi, wszystko jest białe – zasypane śniegiem. Szatan rzeczywiście działa, przybierając postać anioła światłości.

W pierwszym wydaniu czasopisma bracia Smith napisali tak:

Prowadzeni wewnętrznym pragnieniem i przeświadczeniem, wydajemy pierwszy numer „Ukrytych Skarbów”. Prosimy Świętego Pana, by czasopismo służyło wierzącym, rzucając światło na drogę, która prowadzi do głębszego życia w społeczności z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Celem czasopisma jest doprowadzenie ludzi do poznania prawdy, która jest zgodna z prawdziwą pobożnością. (List do Tytusa 1,1)

Przez 100 lat ten „pług śnieżny” był wydawany w coraz więcej krajach i tłumaczony na coraz więcej języków. W ten sposób poselstwo J.O. Smitha dotarło do ponad 65 krajów, gdzie Chrześcijański Kościół Brunstad ma swoje Zbory. Coraz więcej osób zostaje uchwyconych artykułami J.O. Smitha, przepełnionymi miłością do prawdy i bazującymi na Słowie Bożym. Duchowa zawartość czasopisma sprawia, że ludzie dochodzą do takiego życia, jakim żył Johan Oscar Smith.

„To, że takie czasopismo, wolne od popularnych opisów podróży i reklam, było wydawane co miesiąc przez 100 lat, już samo w sobie jest cudem w naszych czasach!” – piszą dzisiejsi redaktorzy, Kåre J. Smith i Sigurd Johan Bratlie w tegorocznym numerze jubileuszowym.

«Oblubienica»

Pierwszy artykuł J.O. Smitha w „Ukrytych Skarbach”, w styczniu 1912 roku, nosił tytuł „Oblubienica”. Autor wyjaśnia w nim, kim jest drogo wykupiona oblubienica Jezusa Chrystusa i jaki jest stosunek między oblubienicą (Zborem), a oblubieńcem (Chrystusem).

Prenumerata Ukrytych Skarbów

Czasopismo wydawane jest raz w miesiącu przez Wydawnictwo „Ukryte Skarby”. Jeżeli chcesz zamówić miesięcznik lub darmowy, trzymiesięczny abonament próbny, możesz to zrobić na stronie internetowej wydawnictwa.