Czym jest Zbór? – konferencja na Ukrainie

Czym jest Zbór? – konferencja na Ukrainie

Napisane przez: Sasha Tjupa | Miejsce: Ternopil, Ukraina | Opublikowane: 20 czerwca 2012

W majowy weekend (19-20 maja 2012) w Tarnopolu na Ukrainie odbyła się Międzynarodowa Konferencja dla przyjaciół ze Wschodniej Europy. Jednym z tematów tej konferencji było pytanie: czym jest Zbór?

Oprócz gości przybyłych z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii i Polski, przyjechali także przyjaciele z Norwegii, Niemiec i Francji, by słuchać Słowa Bożego i zostać wzmocnionym w wierze.

Czym jest Zbór?

W wielu miejscach Biblii jest napisane o Zborze, który obrazowo przedstawiany jest jako Ciało Chrystusowe. „Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało” – pisze Apostoł Paweł w Liście do Koryntian (I Koryntian 12,13). W tym Ciele Chrystus jest głową, z którą każdy z członków ma bezpośredni kontakt. 

- Zbór tworzą wszyscy ci, którzy zwyciężają nad grzechem lub wierzą i mają nadzieję w zupełne zwycięstwo!

Na pierwszym nabożeństwie brat Arild Tombre z Francji mówił o tym, czym właściwie jest Zbór i jak on się objawia w życiu wierzących ludzi. – Zbór tworzą wszyscy ci, którzy zwyciężają nad grzechem lub wierzą i mają nadzieję w zupełne zwycięstwo – wyjaśnia brat Tombre. – Jeżeli zwyciężamy nad grzechem, wtedy nasze życie jest jak magnez, który przyciąga innych ludzi – kontynuuje zachwycony – lecz jeżeli nie zwyciężamy, to nawet nasza praca dla Boga nie przynosi realnych korzyści. 

Społeczność i mile spędzony czas

W przerwach pomiędzy nabożeństwami – jak to zazwyczaj bywa na konferencjach – przyjaciele miło spędzali czas, budując społeczność. Dorośli rozmawiali i dzielili się doświadczeniami, a dzieci bawiły się i grały na świeżym powietrzu. Młodzież wykorzystywała przerwy na grę w piłkę nożną lub siatkówkę.

Wieczorem, po nabożeństwie młodzieżowym, rozpalono grilla dla młodzieży i zorganizowano mini koncert na wolnym powietrzu, a także wręczono nagrody zwycięskim drużynom – piłki siatkowej i piłki nożnej.

Zwiastowanie w praktyce

Po tak bogatym weekendzie, z jasnym i obfitym zwiastowaniem Słowa Bożego, wielu – zarówno starszych jak i młodszych – powzięło decyzję, by w swoim własnym życiu praktykować to, co słyszeli. Wyraźnie było to słychać na ostatnim nabożeństwie w licznych świadectwach zachwyconych słuchaczy. Nie ma wątpliwości, że konferencja wywarła wielkie wrażenie na wielu uczestnikach.