Grzech nie może panować

Grzech nie może panować

Napisane przez: Redakcja | Opublikowane: 5 kwietnia 2010

Na ostatnim nabożeństwie, na konferencji wielkanocnej w Brunstad, Kåre J. Smith wygłosił jasne poselstwo, że mamy panować nad grzechem.

– Grzech istnieje, lecz on nie ma panować - mówi Kåre J. Smith i wskazuje na grzech, który czlowiek ma w ciele, w ludzkiej naturze.

Czyta z Rzymian 6,12: "Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego," i wyjaśnia, że grzech to rozkoszowanie się pożądliwością.

– Sąd i potępienie pojawiają się wtedy, gdy człowiek rozkoszuje się pożądliwością - mówi Kåre J. Smith.

Przez cierpienia do chwały!

Smith przemawia o drodze, którą Jezus wytorował, mianowicie to, by zostać wyzwolonym od grzechu. Wtedy nie ma żadnego potępienia.

- Jeżeli żyję i postępuję według Ducha, to ciało grzechu, to że mam grzech, będzie unicestwione trochę po trosze!
Smith wyjaśnia dalej, jak można unicestwić grzech, mianowicie, gdy jestem posłusznym wobec działaniom Ducha.

- Cierpienia przynoszą zwycięstwo nad grzechem - mówi z zachwytem.

Być posłusznym Duchowi w pokuszeniu oznacza, że nie wykonuję mojej własnej woli. Wtedy powstaje cierpienie.
- Przez cierpienia do chwały!

Każdy uczestnik konferencji może zabrać ze sobą do domu poselstwo o tym, by panować nad grzechem. Tą przemową została zakończona czterodniowa konferencja wielkanocna w centrum misyjnym Brunstad Christian Church, w Brunstad.