Konferencja Braterska w 2015 roku

Konferencja Braterska w 2015 roku

Napisane przez: David Nooitgedagt | Miejsce: Brunstad, Melsomvik, Norge | Opublikowane: 11 listopada 2015

Czy jest możliwe ćwiczyć się w pobożności?

TAK - powiedział Apostoł Paweł i taką samą zachętę wyraźnie słychać zza kazalnicy, kiedy bracia z całego świata spotkali się na corocznej „Konferencji braterskiej” w Brunstad (Vestfold, Norwegia)


… ćwicz się natomiast w pobożności!” (I List do Tymoteusza 4,7)

Kåre J. Smith, przełożony Chrześcijańskiego Kościoła Brunstad, przemawia, a wszyscy bracia zgromadzeni na dużej sali, uważnie słuchają. Są to mocne i jasne słowa mówiące o okolicznościach, w których każdy odnajduje coś ze swojego własnego życia.

Nauczyliśmy się zachowywać uprzejmie względem innych ludzi a więc to, by żyć przed ich obliczem, jest czymś całkiem naturalnym dla nas. Ale musimy się ćwiczyć w tym, by żyć przed Bożym obliczem. „Ćwicz się, praktykuj bojaźń Bożą dzień za dniem, a jeżeli tego nie czynisz, to jesteś głupcem. Wtedy pozostaje tylko pozór pobożności ze złą zawartością.”

Zamiarem jest, by postęp w naszym chrześcijańskim życiu był widoczny dla wszystkich.

Bogobojność, to nasze ukryte myśli, przez które obcujemy z Bogiem i Jezusem, a takie życie możemy prowadzić zupełnie świadomie. Jeżeli z powagą nie pracujemy nad bogobojnością, wtedy takie grzechy jak chciwość czy pożądliwość seksualna przejmą nad nami władzę. Wielu chrześcijan zostało zwiedzionych, ponieważ nie potraktowali tego poważnie w swoich myślach. Nie żyli tym ukrytym życiem wraz z Chrystusem w Bogu, lecz raczej według swoich pożądliwości i złych skłonności. „W naszym czasie grzech i seksualne zwiedzenie ma ogromną moc i niszczy małżeństwa oraz dzieci; chcę was przed tym ostrzec” – mówił brat Kåre J. Smith.

Zamiarem Bożym jest, by postęp w naszym chrześcijańskim życiu był widoczny dla wszystkich. (I List do Tymoteusza 4,15) Także dzieci odczuwają, że smak i zapach, który wydobywa się z naszego życia, staje się lepszy, jeśli dzień za dniem praktykujemy bojaźń Bożą. To sprawia cuda w naszych domach i małżeństwach. Ten smak i zapach pochodzi z cnót Chrystusowych lub z owoców, które wyrastają z ukrytego, wewnętrznego życia wraz z Chrystusem w Bogu. (Przeczytaj List do Kolosan 3,1-5)

Poniżej można zobaczyć kilka zdjęć z tej konferencji.

Galeria Zdjęć