Konferencja braterska we Wschodniej Europie w 2011 roku

Konferencja braterska we Wschodniej Europie w 2011 roku

Napisane przez: Sasha Tjupa | Miejsce: Ternopil, Ukraina | Opublikowane: 2 grudnia 2011

W pierwszy weekend listopada w Tarnopolu, na zachodzie Ukrainy, odbyła się konferencja. Była to konferencja dla braci ze Wschodniej Europy.

W jednej pieśni jest napisane „Jak dobrze spotkać naszych przyjaciół”. Na konferencji braterskiej w Tarnopolu można było zauważyć, że przyjaciele, którzy przybyli z wielu różnych krajów Europy Wschodniej, bardzo się cieszyli, że mogli się znowu spotkać. Tutaj można mieć społeczność z ludźmi, którzy mają tę samą wiarę i toczą ten sam bój w różnych sytuacjach życia.

Na pierwszym nabożeństwie słyszeliśmy potężną przemowę brata Kåre J. Smitha. Mówił o wierze Abrahama. „Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość.” List do Rzymian 4,3. W co wierzył Abraham? Czy wierzył w to, że otrzyma syna w niebie, po swojej śmierci? Nie, z Biblii wynika, że Abraham wierzył, że Bóg da mu syna tutaj na ziemi. Jeżeli nie polegamy na własnej mocy, ale na tym, że Bóg przez łaskę i moc wykona w nas swoje dzieło, wtedy wiara zostanie nam poczytana ku sprawiedliwości.

Wszędzie dokoła można było zobaczyć szczęśliwą młodzież i starszych. Niestety, gdy jest się razem czas płynie zbyt szybko, więc i tym razem nadszedł czas na podróż powrotną. Co bracia zabrali ze sobą do domu? Jak słowa wiary, które słyszeli na konferencji, wpłyną na ich codzienne życie?

Anatolij Zjdanov, Rosja:

Rozumiem, że wszystko, co słyszałem na konferencji, muszę praktykować w domu i w Zborze. Muszę pracować nad tym, aby otrzymać prawdziwą miłość braterską. Tak jak czynił to Paweł: miłował braci, którzy nie odwzajemniali jego miłości. Chcę mieć ojcowską miłość względem młodych braci i nie prowadzić egoistycznego życia.

 

Pjotr Balika Południowa Ukraina:

Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Wiara jest próbowana w trudnych okolicznościach. Był taki okres w moim życiu, gdy nie miałem wiary w zwycięstwo i wtedy modliłem się do Boga o pomoc. Znalazłem się w sytuacji, w której nie mogłem polegać na ludziach, tylko na Bogu. Dzięki Bożej pomocy teraz wierzę w zwycięstwo i oczyszczam się, by otrzymać nieskażoną miłość braterską.

 

Sergej Drobin, Północna Ukraina:

Powziąłem mocne postanowienie, by zmienić swoje życie. Zobaczyłem, że brakuje mi prawdziwej miłości. Na konferencji otrzymałem wiarę w to, że zwyciężę nad grzechem. W domu praktykowałem słowa: „Wszelkie kłamstwo jest grzechem” i to mocno działało na tych, z którymi przebywałem. Nie mogli się temu sprzeciwić. Pragnę być wierny Bogu w moich codziennych sytuacjach i w miejscu pracy.

 

Teofil Weis, Węgry:

Słyszałem, że muszę pracować by otrzymać prawdziwą miłość. Muszę nosić krzyż i nie żyć egoistycznym życiem – to pomoże mi w pracy z młodzieżą w moim Zborze. Na każdej konferencji podejmuję mocne postanowienie by praktykować to, co słyszałem w moim codziennym życiu.

 

Kornel Mihai, Niemcy (pochodzi z Rumunii):

Przeprowadziłem się do Niemiec (skąd pochodziła moja żona) jeszcze w czasie, gdy w Rumunii panował komunizm. Na konferencji w Tarnopolu Bóg chciał powiedzieć coś szczególnego do braci ze Wschodniej Europy. Wiara Abrahama – nie oznacza szukania tego, co ziemskie. Biedni ludzie są kuszeni, by nie wierzyć w słowa Jezusa: „Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane” (Ew. Mateusza 6,33). Pamiętam jednego brata z Rumunii. Był biedny i chciał pojechać do Hiszpanii, by zarobić pieniądze dla swojej rodziny. Wszystko to było jednak powiązane z niesprawiedliwością. Dlatego zdecydował się nie wyjeżdżać, ale raczej modlić się do Boga o pomoc. Po jakimś czasie został bardzo pobłogosławiony przez Boga dobrą pracą i domem.