Konferencja dla sióstr w 2013 roku

Konferencja dla sióstr w 2013 roku

Napisane przez: Irene Laing | Miejsce: Brunstad, Norwegia | Opublikowane: 27 marca 2013

Około 3600 dziewcząt i kobiet uczestniczyło w corocznej, dwudniowej „Konferencji dla sióstr” w Centrum Konferencyjnym w Brunstad, w Norwegii.

«Z głębi serca płyną modły
Aż do tronu łaski tam,
Z biedy i pragnienia prośby:
Poślij Ducha, wyzwól nas

Jest to zwrotka pieśni ze śpiewnika „Drogi Pańskie”. Tekst tej pieśni odzwierciedla modlitwę każdego serca. Tysiące kobiet przybyło do Brunstad, by uczestniczyć w corocznej „Konferencji dla sióstr” – konferencji zorganizowanej specjalnie dla wszystkich kobiet – młodszych i starszych. Przyjechały, by słuchać prawdziwego Słowa Bożego i doświadczyć obecności Ducha prosto z nieba. Ich pragnieniem jest wstępować w ślady Jezusa, a tutaj, w Brunstad słuchają pełnej nadziei ewangelii, która pomaga wprowadzić to pragnienie w praktyczne życie.

Musimy nauczyć się poznawać, jakie są myśli Boże

Jezus, jego matka Maria, ciocia Marii – Elżbieta i Dawid, wszyscy mieli jedną wspólną cechę – małe i pokorne myśli o sobie samych a wielkie myśli, pełne czci dla Boga (Ewangelia Łukasza 1,43 i 46). Dlatego Bóg mógł ich wywyższyć i błogosławić.

„Musimy nauczyć się poznawać, jakie są myśli Boże” – napominał brat Kåre J. Smith na pierwszym nabożeństwie. „Musimy mieć pokorne myśli o sobie samych i wielkie myśli o dziele, jakiego Bóg może dokonać w ubogiej duszy.” „Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje” (List Jakuba 4,6).

Nigdy nie możemy przestać czcić Boga za Jego dzieło wykonywane w każdej poszczególnej osobie.

Po wielu wspaniałych świadectwach pierwsze nabożeństwo zakończyło się wspólną pieśnią ze śpiewnika „Drogi Pańskie”.

«Pomyśl Bóg ma cuda czynić w naszym wnętrzu!
Któż by pojął Pański zmysł i jego moc?
Patrz – oboje: Ciebie, mnie,
On przekształcić całkiem chce.
Tak powiedział i to pewne jest

Anna Merkle, Lilienhof, Niemcy: Słyszeliśmy, że ludzie z natury chcą się wywyższać. Mogę wiele myśleć o sobie samej, w jaki sposób mogę mieć się dobrze. Oczywiście – chcę dobrze czynić innym, ale dążę też do tego, by oni widzieli dobre uczynki, które czynię, bo chcę otrzymać za to trochę czci i chwały. Ale kiedy odczuwam respekt względem innych ludzi i uważam ich za „wyższych” od siebie, to służę im w duchu pokory tak, jak czynił to Jezus, a wtedy przynosi to o wiele lepszy efekt! To było dla mnie bardzo ważne!

Karen Strubhar, Winnipeg, Kanada: Tak dobrze było słuchać brata Kåre Smith i odczuwać jego troskę! Jest jedna pieśń, której słowa mówią o mieczu i o balsamie – tak było dzisiaj. Słowo Boże cięło głęboko, ale równocześnie działało jak olejek lub balsam: było pełne nadziei! Na świecie  jest tak wielu ludzi, którzy żyją w troskach i stresie – nie mają spokoju ani pokoju. Ale my możemy otrzymać pokój przez to, że nie będziemy mieli wymagań i uniżymy samych siebie! Wtedy otrzymamy łaskę Bożą w swoim życiu. To stało się dla mnie kluczem – zdecydowanie warto było przyjechać tutaj aż z Winnipeg!