Konferencja dla sióstr w 2014 roku

Konferencja dla sióstr w 2014 roku

Napisane przez: Irene Laing | Miejsce: Brunstad, Norge | Opublikowane: 17 marca 2014

Siedzę w dużej sali w Brunstad, z oczami pełnymi łez, zajęta tym, co dzieje się na podium. W ten marcowy weekend odbywa się coroczna konferencja dla sióstr w Centrum Konferencyjnym Brunstad i jestem jedną z kilku tysięcy kobiet, które w niej uczestniczą. W tej chwili mają możliwość złożyć swoje świadectwo siostry powyżej 60 lat, a to, co mówią, zachwyca moje serce, więc słucham z wielką uwagą.

„Uwielbiam Boga, że krok za krokiem zostajemy uwolnieni od grzechu!”

„Uwielbiam Boga za Ducha Świętego, który uczy mnie i wskazuje mi wszelkie zło – pokazuje grzech, który mieszka we mnie i pomaga mi go przezwyciężyć!”

W miarę jak starsze siostry składają swoje świadectwo, uzmysławiam sobie, że mają coś wspólnego. Te kobiety słuchały zwiastowania ewangelii od swojej młodości; wierzyły temu i żyły według niej a teraz wstają i z odwagą świadczą o tym, że ewangelia działa w praktyce!

Kolejna siostra wychodzi za mównicę. „Smakuję i doświadczam każdego dnia, że Bóg jest dobry! Chcę zejść głębiej w dół i uniżać się więcej i więcej tak, abym mogła dojść do większego uświęcenia.”

Myślę o tym, co przełożony Zboru – Kåre J. Smith – powiedział do nas przed chwilą. Mówił, że to nie nasze uczynki sprawiają uświęcenie, ale uświęcenie dzieje się wtedy, gdy znajdę swoje życie i stracę je. Myślę, że właśnie to miała jedna siostra na myśli, gdy mówiła: „Widzę grzech, który jest we mnie (znajduję swoje życie) i otrzymuję pomoc Ducha, by go przezwyciężyć (stracić swoje życie)”.

„Zostałam namaszczona radością!” – mówi starsza siostra, a jej twarz promieniuje, kiedy składa świadectwo. Jestem przeświadczona, że radość, którą posiada, nie jest rezultatem jej podeszłego wieku, lecz tego, że w swoim życiu pozwoliła Bogu wykonać pracę uświęcenia.

Brat Kåre J. Smith mówił wiele o uświęceniu. Wyjaśnił, że ci, którzy „cierpią w ciele” i codziennie biorą na siebie swój krzyż, tak jak to czynił Chrystus, zakończą z grzechem! (I List Piotra 4,1-2)

Te kobiety, które składają świadectwo są około 40 – 50 lat starsze ode mnie, ale mamy ten sam cel – zostać uwolnionymi od grzechu, który mieszka w naszej naturze i być uświęconymi oraz otrzymać dział w boskiej naturze (II List Piotra 1,4). Kiedy słucham starszych sióstr składających świadectwo o tym, jakie rezultaty przyniosła ewangelia w ich życiu i jak głęboki pokój i radość otrzymały – zostaję napełniona wielką nadzieją na przyszłość. Rzeczywiście zaczęłam odczuwać radość, która się pojawia, gdy czynię Bożą wolę zamiast mojej własnej i cieszę się, że mogę naśladować przykłady tych sióstr.

Starsza kobieta z Danii też składa potężne świadectwo, które jest dla mnie bardzo zachęcające: „Uwielbiam Boga za tych, którzy 30 lat temu zwiastowali nam Słowo Boże – i za to, że dzisiaj otrzymuję taką samą pomoc jak wtedy! Dziękuję za tę pomoc, którą stale otrzymujemy!”

 

Galeria Zdjęć