Konferencja jesienna w Macleay Christian Retreat

Konferencja jesienna w Macleay Christian Retreat

Napisane przez: Eunice Ng | Miejsce: Salem, Oregon, USA | Opublikowane: 21 października 2013

Podczas corocznej Konferencji jesiennej w Macleay Christian Retreat było wiele różnych, aktywnych zajęć i zabaw dla dzieci i młodzieży. Jednak uwaga wszystkich była skupiona głównie na Słowie Bożym i na tym, by wzajemnie się budować. 

W połowie września w Macleay Christan Retreat, było pełno energii i gwaru – na corocznej konferencji jesiennej w Centrum Konferencyjnym zatętniło życie. Przyjaciele z całej Ameryki Północnej i kilku państw Europy, zgromadzili się razem na największej, jak dotychczas, Konferencji jesiennej.

Kåre J. Smith, przełożony Chrześcijańskiego Kościoła Brunstad, w sobotnie dopołudnie rozpoczął nabożeństwo, mówiąc o tym, by tutaj na ziemi prowadzić dobre i sprawiedliwe życie. Wielu ofiaruje się, służąc w zewnętrznych rzeczach, ale my jesteśmy powołani do tego, by służyć Bogu wewnątrz nas. Mamy prowadzić życie i walczyć przeciwko wszystkiemu temu, co wiemy, że jest grzechem tak, by Boża natura coraz bardziej z nas promieniowała.

Fantastycznie jest otrzymać przebaczenie grzechów, ale istnieje coś więcej!

Fantastycznie jest otrzymać przebaczenie grzechów, ale istnieje coś więcej! Możemy zostać przekształceni z tego, czym z natury jesteśmy tak, byśmy już nie musieli żyć w grzechu. Bóg dał nam ciało i możemy zostać uwolnieni od grzechu, czyniąc Jego wolę tak, jak jest napisane w Liście do Hebrajczyków 10,7: „… Oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi”.

Między nabożeństwami bracia i siostry mogli pielęgnować społeczność w późnym letnim słońcu. Dla dzieci i młodzieży zostały przygotowane różne aktywne zajęcia, takie jak poszukiwanie skarbu i zabawy ruchowe oraz bar z przekąskami. W ciepłej, pełnej życia atmosferze, mogliśmy odczuwać potężną radość, pokój i tęsknotę za tym, by nadchodzące dni dobrze wykorzystać i osiągnąć te niebiańskie cnoty, o których słyszeliśmy.

 

Galeria Zdjęć