Konferencja w dniu Zielonych Świąt w Harstad – Ćwicz się w pobożności!

Konferencja w dniu Zielonych Świąt w Harstad – Ćwicz się w pobożności!

Napisane przez: Irene Laing | Miejsce: Harstad | Opublikowane: 15 czerwca 2012

– Czy jest coś, w czym musisz się ćwiczyć? Ćwicz się w pobożności! Światła oświetlają scenę i uwagę wszystkich skupia przełożony Zboru Kåre J. Smith, który przemawia zza kazalnicy. Tegoroczna konferencja w czasie Zielonych Świąt w Chrześcijańskim Kościele Brunstad właśnie się rozpoczęła.

W ostatni weekend maja 2012r. ok. 350 przyjaciół z całej Norwegii przybyło do Harstad. Surowy krajobraz północnej Norwegii zapiera dech w piersiach, kłębiaste chmury płyną nad strzelistymi górami, a małe wodospady zdobią klify wzdłuż drogi. 

Ale to nie jest zwykła turystyczna wycieczka. Wielu przyjaciół przybyło do Harstad, by wziąć udział w uroczystości „Brunstadfest” i równocześnie uczestniczyć w konferencji w czasie Zielonych Świąt, zorganizowanej w Domu Kultury. Obecna jest także Telewizja Brunstad i wydarzenia te są przekazywane satelitarnie i przez Internet do przyjaciół na całym świecie.

Wyraźne i ostre poselstwo

Audytorium jest pełne ludzi, młodszych i starszych, którzy są szczerze zainteresowani tym, co jest mówione. Kåre Smith jako pierwszy przemawia na konferencji, a poselstwo, które zwiastuje jest ostre, wyraźne i łatwe do zrozumienia. Mówi o tym, jak ważnym jest, by ćwiczyć się w pobożności (I Tym. 4,7).
- W naszej ludzkiej naturze bardzo głęboko leży to, by w życiu bazować na opinii innych ludzi. Musimy żyć przed Bożym obliczem i ćwiczyć się w tym, by służyć Bogu, niezależnie od tego, co ludzie o nas myślą.

- W naszej ludzkiej naturze bardzo głęboko leży to, by w życiu bazować na opinii innych ludzi. Musimy żyć przed Bożym obliczem i ćwiczyć się w tym, by służyć Bogu, niezależnie od tego, co ludzie o nas myślą.

Bernt Stadven kontynuuje w tym samym duchu.
– W próbach i uciskach, gdy będziesz kuszony, wykorzystaj możliwość, by umartwić grzech, który objawi się z twojego ciała. Wtedy ćwiczysz się w pobożności. (Kol. 3, 1-13)

– Odczuwam, że Słowo Boże wchodzi prosto do mojego serca

W tym samym duchu przemawiają również inni, wśród nich także bracia ze Zboru w Harstad. Nadszedł czas na świadectwa. Młodzież wchodzi na scenę i jeden po drugim podchodzą do mikrofonu.  

Młodzi ludzie są pełni wdzięczności za ewangelię zwiastowaną na konferencji i wyrażają tęsknotę za tym, by zostać uwolnionym od szukania czci.
- Jesteśmy powołani do życia w całkowitym przekształceniu! - mówi jeden z nich.

Adrienne Hairston, która też składała świadectwo, mówi, że najważniejsze, co pragnie zabrać do domu z konferencji to pragnienie, by rozpocząć wewnętrzne życie z Bogiem.
- Tyle razy już o tym słyszałam, ale nigdy tak mocno, jak w ten weekend. Siedząc tutaj na nabożeństwie, odczuwam, że Słowo Boże wchodzi prosto do mojego serca.

Wybór w codziennym życiu

Andrew Courage jest jednym z uczestników konferencji. Mówi, że otrzymał prawdziwą, duchową pomoc podczas tego wyjazdu. Odczuwa wdzięczność za „prowadzących”, którzy praktykują to, o czym mówią i dlatego też są w stanie prowadzić innych do głębszego życia z Bogiem.

Następnie Andrew wyjaśnia, co oznacza „ukryte życie” w Bogu.
- Każda decyzja, którą podejmuję w codziennym życiu, musi pochodzić z wewnętrznego przekonania, że jest to właściwy wybór przed Bożym obliczem.

Weekend dobiega końca, ale słowa, które były mówione nadal pracują w sercach tych, którzy je słyszeli. Nie ma wątpliwości, że przyjaciele otrzymali nowy zapał, by być wśród tych, którzy są opisani w pieśni, śpiewanej na ostatnim nabożeństwie:

«Oni wierności posiedli zmysł już,
w Bożej bojaźni, posłuszni są Mu.
Stojąc przed Jego obliczem tak wciąż,
podobać się Jemu chcą.» (Śpiewnik „Drogi Pańskie” nr 60)