Konferencja wiosenna w Tarnopolu, Ukraina

Konferencja wiosenna w Tarnopolu, Ukraina

Napisane przez: Alexandr Tupa | Miejsce: Tarnopol, Ukraina | Opublikowane: 4 lipca 2013

Wiosną tego roku do Centrum Konferencyjnego w Tarnopolu przyjechało wielu gości z różnych stron Ukrainy oraz z zagranicy.

Na pierwszym nabożeństwie czytaliśmy z drugiego listu do Koryntian: „A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem” (II List do Koryntian 3,17–18). Zostaliśmy zachęceni, by być ubogimi w duchu i pragnąć tych niebiańskich bogactw, o których mówił Jezus w Kazaniu na Górze: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni” (Ewangelia Mateusza 5,3-4).

Na konferencji wielu przyjaciół z poszczególnych Zborów zostało wzmocnionych w wierze i zacieśniło więzy przyjaźni. Między nabożeństwami grano w piłkę nożną i siatkówkę oraz przygotowano różne gry i aktywne zajęcia dla dzieci.

W poniższej galerii zdjęć można zobaczyć migawki z nabożeństw i aktywnych zajęć, które odbyły się podczas konferencji w Tarnopolu.

.

 

Galeria Zdjęć