«Patrz, oto czynię rzecz nową»

Napisane przez: Hans Peter Bovolden | Miejsce: Hamar, Norge | Opublikowane: 21 października 2011

- Codziennie miliony ludzi słuchają Słowa Bożego. Dlaczego więc pozostają takimi samymi ludźmi z roku na rok? – pyta brat Kåre J. Smith w swojej przemowie na uroczystości „Brunstadfest” w Hamar.

Tej jesieni 8 października 2011 było wielkie święto w Zborze w Hamar. Przez cały rok przygotowywano program uroczystości, która miała być przesyłana poprzez telewizję w tym dniu na cały świat. Młodzież i starsi rzeczywiście zrobili wszystko, by jak najlepiej przygotować uroczystość na temat: „Patrz, oto czynię rzecz nową.”


Na początku uroczystości, widzowie zapoznali się z historią Zboru w Hamar, oglądając film przedstawiający czas przebudzenia w latach 90-tych dwudziestego wieku. Film jasno pokazał, że Bóg potrafi stworzyć coś nowego w tych, którzy są ubodzy w Duchu i nie są mocni sami w sobie.
 

Słuchać, wierzyć i być posłusznym

W swojej uroczystej przemowie Kåre J. Smith wyraźnie przedstawił, co jest konieczne, by Bóg mógł stworzyć w nas coś nowego. Podkreślił, że jest wielka różnica pomiędzy tym, kiedy się tylko słucha Słowa Bożego, a tym, kiedy się zarówno słucha, jak i wierzy i jest się posłusznym Słowu.
Zobacz fragment przemowy w poniższym oknie:

Dalsza część artykułu pod filmem

 - Codziennie miliony ludzi słuchają Słowa Bożego w radiu, w telewizji i na zgromadzeniach w różnych kościołach i ugrupowaniach. Dlaczego więc pozostają takimi samymi ludźmi z roku na rok?

Kåre Smith tak to wyjaśnia:
- Mają uszy, ale nie słyszą. Mają oczy, ale nie widzą. Nieposłuszeństwo względem Słowa prowadzi do chaosu. Prowadzi do nędzy. Ale posłuszeństwo względem Słowa prowadzi do wywyższonego życia. Prowadzi do błogosławieństwa.

Kåre J. Smith nawiązuje do wersetów z Listu do Hebrajczyków 3, 7-8:

Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych.

- Tym najłatwiejszym i najbardziej naturalnym
u ludzi zawsze było zatwardzenie swojego serca na Słowo Boże – dodaje. 

Kåre J. Smith wspomniał także ludzi, którym Bóg się objawił i których imiona są wpisane w historię pismem ognistym. Wymienia tutaj wielu wierzących ludzi, o których czytamy w Liście do Hebrajczyków. Tym ludziom Bóg mógł się objawić dlatego, że słuchali, wierzyli i byli posłuszni.

W takich ludziach – mówi dalej brat Smith – Bóg może uczynić coś nowego. Dodaje także, że prosta wiara w Boga i Jego moc otwiera Bogu drogę do działania. To dzieło może wykonać się tylko w tym, który ma dosyć czynienia zła, dosyć bezsilności wobec grzechu w swoim życiu.

Guru Bekkevold (18) była jedną z tych osób, które miały zaszczyt uczestniczyć w uroczystości osobiście. To, co usłyszała, zrobiło na niej wielkie wrażenie.

– Szczególne wrażenie wywarło na mnie to, co słyszeliśmy o posłuszeństwie. Musimy zarówno słuchać, wierzyć jak i być posłusznymi, żeby Bóg mógł stworzyć w nas coś czystego i boskiego. Wtedy nasze życie będzie coraz lepsze.

 

Knut Bekkevold (26) – na niego także wielki wpływ miała sobotnia przemowa Kåre J. Smitha. Uświadomił sobie, jak łatwo jest zatwardzić samego siebie – większość ludzi nie słucha rozkazów Boga – mówi.

- Głupotą z naszej strony jest myśleć, że Bóg nie wie, co jest dla nas najlepsze i że nie prowadzi nas po właściwych drogach.

 «Przynosić owoce»

Cała uroczystość z filmami, pieśniami i budującymi przemowami wzbudziła powagę i nadzieję na to, że Bóg stworzy w nas coś nowego. Jeden z filmów oparty był na słowach z Ewangelii Jana, 15 rozdział, o drzewie winnym „przynoszącym owoce”. Tutaj Ciało Chrystusowe przyrównane jest do krzewu winnego, gdzie Chrystus jest krzewem, a sam Bóg jest winogrodnikiem. W tym krzewie ludzie wierzący są gałęziami i latoroślami.

Film bardzo wyraźnie pokazał, że gałąź odcięta od krzewu nie potrafi dłużej żyć i przynosić owoców. Latorośl jest zupełnie uzależniona od soków, które pobiera korzeń. Jeżeli trzymamy się krzewu, Chrystusa, mamy obietnicę, że nam się powiedzie:

Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. (Ew. Jana 15, 7-8)

Uroczystość wypełniona była wieloma dobrymi przykładami, które na długo pozostaną w pamięci zarówno tych, którzy byli obecni na uroczystości w Hamar, jak i tych, którzy oglądali przekaz telewizyjny na całym świecie.

Pokaz dla dzieci: na uroczystości nie zapomniano także o dzieciach. Zobacz poniższy fragment filmu:

Coś, co rzeczywiście rozbawiło wszystkich na całym świecie, był show dla dzieci. Rap i taniec razem z tysiącami przyjaciół z daleka i z bliska, był czymś, co przypadło do gustu, zarówno małym jak i wielkim.