Postanowienie

Postanowienie

Napisane przez: Mark Timmons | Miejsce: Salem, Oregon | Opublikowane: 18 lutego 2011

W ostatni, styczniowy weekend, ponad 200 mężczyzn i chłopców zgromadziło się na konferencji w Macleay, w Salem, w Oregonie. Obecni byli reprezentanci z pięciu różnych stanów i dla wielu była to szansa by odnowić przyjaźń i usłyszeć wyraźne instrukcje.

Gary Fenn otworzył konferencję wersetem z Jana 5, 17. „A Jezus im odpowiedział: Ojciec mój aż dotąd pracuje, i ja pracuję ”. To werset, do którego nawiązywano podczas całej konferencji.

Poważne zobowiązanie

Fenn kontynuował: „Boskość nie przyjdzie naturalnie. Potrzeba zdyscyplinowania i rzetelnego zobowiązania, by dojść do życia w Chrystusie. Naszą misją jest móc powiedzieć to samo, co Chrystus powiedział w Ew. Jana 17, 4. „Ja cię uwielbiłem na ziemi; dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał.”

„Nikt inny nie może wykonać pracy, którą On mi zlecił, ani ja nie mogę wykonywać pracy kogoś innego.” Mogę się cieszyć z tego, co moi współpracownicy czynią i być pojednany z tym co czynię.”

Kevin Timmons, 19 lat, z Salem, powiedział: „Przybyłem tutaj by spotkać przyjaciół i wzmocnić braterstwo. Wyjechałem stąd, mając większe połączenie z Bogiem i z pragnieniem by mieć coś co mogę dać innym i być błogosławieństwem.”

Pomiędzy nabożeństwami pełnowymiarowe boisko do koszykówki cieszyło się dużą popularnością, zaś kompleks saun służył braciom, którzy pragnęli relaksu.

Życie w czterech ścianach mojego domu

David Simons(24), z radością jechałby następne 4 godziny ze swojej miejscowości Seattle, byle tylko znaleźć się na konferencji. „Jedna rzecz, która wywarła na mnie wielkie wrażenie, to kiedy Gary Fenn mówił, by dojść do życia w Chrystusie, w czterech ścianach mojego domu – innymi słowy – w moich codziennych sytuacjach. Bóg rzeczywiście wszystko dla mnie przygotował tak, jak On uważa za najbardziej właściwe.

„Wielu, którzy tam byli, składało świadectwo o tym, jak ta droga błogosławieństwa działa i jak stali się szczęśliwi przez to, że otrzymali większe zrozumienie jak żyć w swoich okolicznościach” , powiedział Ben Graham, 27 latek, który dorastał w Oregonie. „Móc podzielić się tą niewiarygodną ewangelią z innymi ludźmi, z którymi się spotkamy – czuję, że to przemawiało do nas podczas tego weekendu.”