Cieśnina gibraltarska. FOTO: NASA
Cieśnina gibraltarska. FOTO: NASA

Przejmij kontrolę!

Napisane przez: Redakcja | Opublikowane: 9 stycznia 2012

W życiu młodych ludzi są trzy dziedziny, na których skupiają się ich naturalne skłonności: chęć posiadania pieniędzy, chęć czci i uznania oraz pragnienia seksualne. Każdą z tych dziedzin można przyrównać do cieśniny Gibraltar.

Grupa młodzieży spogląda na mapę. „Znacie ten obszar? Czy ktoś wie, gdzie to jest?” Zapada cisza. To nic dziwnego, ponieważ znajdujemy się we wschodniej Azji, a mapa wskazuje całkiem inną część świata - mały obszar w południowej Europie.

Niemniej jednak to nie jest byle jakie miejsce.
Cieśnina Gibraltarska była kluczowym miejscem dla każdego dowódcy, który pragnął przejąć kontrolę nad obszarem Morza Śródziemnego. Ten, kto posiadał władzę nad Cieśniną Gibraltarską, mógł w łatwy sposób kontrolować wszelką działalność we wszystkich krajach w obszarze Morza Śródziemnego.

Harald Kronstad, który zadał powyższe pytanie, patrzy na małą grupę zainteresowanej młodzieży, która zgromadziła się tutaj by spędzić razem weekend, pełen ciekawych zajęć i miłych chwil. W tej części świata, pełnej stresu, zajęć szkolnych i zgiełku, młodzi ludzie chcą oderwać się od codzienności, by dowiedzieć się więcej o Słowie Bożym i nauczyć się, jak można go stosować w codziennym życiu.

Po dniu wypełnionym licznymi formami aktywnego spędzania czasu: bieg na orientację z mapą po milionowym mieście, jazda konna, wspinaczka, mecz piłki nożnej i inne zajęcia sportowe, nadszedł główny punkt programu: godzina biblijna i rozmowy o Słowie Bożym.

Trzy cieśniny gibraltarskie w życiu młodego człowieka

Tego wieczoru Harald Kronstad rozważał artykuł napisany przez, „Walka z grzechem”. By zilustrować ten temat użył przykładu „Cieśniny Gibraltarskiej”. Ale co ma wspólnego ta strategiczna cieśnina przy wejściu do Morza Śródziemnego z moim życiem chrześcijańskim?

Odpowiedź jest prosta i praktyczna. W życiu wszystkich młodych ludzi są trzy dziedziny, na których skupiają się ich naturalne skłonności: chęć posiadania pieniędzy, chęć czci i uznania oraz pragnienia seksualne. Każdą z tych dziedzin można przyrównać do Cieśniny Gibraltar. Przejmując kontrolę nad tymi dziedzinami, nie będziemy musieli poddawać się egoizmowi w naszym ciele i upadać w grzech taki jak: miłość do pieniędzy, szukanie czci i niemoralne życie seksualne. Nie musimy ulegać tym skłonnościom. W zamian możemy przejąć kontrolę w tych dziedzinach tak, by szatan już dłużej nie miał władzy nad nami.

Jeśli Bóg przejmie kontrolę w moim życiu, to wtedy moje pożądliwości czy naturalne skłonności - grzech w moim ciele, już dłużej nie będą mną kierować. W sytuacjach, które napotkam, wypełni się przeze mnie wola Boża.

Jako młody człowiek mogę czuć się słaby i bezsilny, by być w stanie tak czynić. Pożądliwości są mocne, a pokuszeń jest wiele. Ale kiedy Jozue, jako młody człowiek został wybrany by poprowadzić cały lud izraelski do kraju obiecanego, Bóg mu powiedział:

Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz; jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie odstąpię cię ani cię nie opuszczę.

Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. (Księga Jozuego 1, 5.7)

Już dłużej nie musimy żyć, związani przez nasze pożądliwości.

 Ten sam Bóg, który był z Jozue podczas walk, by zająć kraj obiecany, jest z nami także dzisiaj. Jeżeli postanowiliśmy służyć Bogu z całego naszego serca, to te same słowa, które Bóg powiedział do Jozuego, są ważne także dla ciebie i mnie. Wierzymy, że przejmując świadomą kontrolę nad „cieśninami gibraltarskimi” w naszym życiu, zwyciężymy w tej walce z pomocą Ducha Świętego. Wtedy już dłużej nie musimy żyć, związani przez nasze pożądliwości.