Zaira Saba (w środku) świętuje z przyjaciółmi 30- lecie Chrześcijańskiego Kościoła Brunstad na Sardynii
Zaira Saba (w środku) świętuje z przyjaciółmi 30- lecie Chrześcijańskiego Kościoła Brunstad na Sardynii

Reagowanie na sposób Boży – konferencja na Sardynii

Napisane przez: Enzo Militano | Miejsce: Sardinia, Italy | Opublikowane: 1 stycznia 0001

Tegoroczna konferencja jesienna, Chrześcijańskiego Kościoła Brunstad (ChKB) we Włoszech, odbyła się na wyspie Sardynia, w lokalnym Zborze – w Zinnigas. Tego roku obchodzono także 30–lecie Zboru na Sardynii. Przyjaciele dziękowali Bogu za miłosierdzie i łaskę, jaką okazywał Zborowi w ciągu tych lat.

Wszystko zaczęło się w roku 1980, gdy pewien włoski kaznodzieja uczestniczył w konferencjach Chrześcijańskiego Kościoła Brunstad w Niemczech i we Szwajcarii. Po powrocie do Włoch z zachwytem opowiadał przyjaciołom o zwiastowaniu i o życiu, jakie zobaczył. Jego relacje wywarły wrażenie na pewnej młodej kobiecie, Zairze Saba, która później zaprosiła dwóch braci z ChKB, by ją odwiedzili. We wrześniu 1982 roku ci dwaj ewangeliści przybyli ze Szwajcarii do Włoch i zorganizowali nabożeństwa nad morzem w Torre Grande. Zaira i jej mąż, wraz z innymi młodymi ludźmi, zostali uchwyceni ewangelią. To był początek Chrześcijańskiego Kościoła Brunstad na Sardynii.  

Pewien Włoch z zachwytem opowiadał przyjaciołom o zwiastowaniu i o życiu, jakie zobaczył.

Na konferencji bracia i siostry otrzymali napomnienie z I Listu Piotra, by dać się obrobić jako żywe kamienie, pożyteczne w domu Bożym. To przekształtowanie musi odbywać się w każdej chwili w ciągu dnia tak, byśmy byli w stanie pokazać życie Chrystusowe poprzez nasze własne. Reakcje ludzi są zazwyczaj łatwe do przewidzenia. Każdemu działaniu towarzyszy jakaś reakcja. Jeżeli naciśniesz na przycisk A, nastąpi reakcja A, a kiedy naciśniesz na przycisk B, nastąpi reakcja B. Jesteśmy powołani, by żyć tak, aby reagować w boski sposób, żeby nasze reakcje zaskakiwały ludzi, ponieważ się ich nie spodziewają. Np. być wdzięcznym, bez względu na to, co życie zgotuje na naszej drodze! Życie Chrystusa i reagowanie na sposób Boży, może stać się naszym życiem, zamiast naturalnych ludzkich reakcji.  

Życie Chrystusa i reagowanie na sposób Boży może stać się naszym życiem

Na ostatnim nabożeństwie otrzymaliśmy napomnienie, by używać mocnego oręża, które mamy od Boga: modlitwy. „Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie” (Ewangelia Mateusza 6,6). Modlitwa jest konieczna, aby nastąpiło przekształtowanie. Musimy być świadomi naszych słabości i modlić się do Boga, by zostać wzmocnionym w naszym wnętrzu. Wiele świadectw młodszych i starszych przyjaciół jasno pokazało, że słowa, które były mówione na konferencji, dały braciom i siostrom wzmożoną tęsknotę za tym, by prowadzić niebiańskie życie, życie Chrystusowe..

Modlitwa jest konieczna, by nastąpiło przekształtowanie