„Ten, kto zwycięży” – „Brunstadfest” w Drammen

„Ten, kto zwycięży” – „Brunstadfest” w Drammen

Napisane przez: Espen Kyllevik | Miejsce: Brunstad, Norwegia | Opublikowane: 30 października 2013

Brunstadfest

• Dwa razy w roku Chrześcijański Kościół Brunstad organizuje uroczystość, tzw. „Brunstadfest”, której celem jest praca misyjna i budowanie społeczności:

• Poprzez przekaz telewizyjny ponad 20 000 przyjaciół na całym świecie ma możliwość - na żywo - oglądać to wydarzenie.                                          

• Kolejnymi gospodarzami uroczystości są Zbory na całym świecie. Tym razem kolej przypadła na Zbór w Drammen.    

• Każdy „Brunstadfest” ma swój temat, wokół którego budowany jest cały program. Tematem uroczystości „Brunstadfest” w Drammen był werset: „Ten, kto zwycięży”.

Sobota, 12 października, była wspaniałym i interesującym dniem dla wszystkich, którzy przyjechali do Chrześcijańskiego Centrum Konferencyjnego Brunstad w Stokke. Około 3100 osób, w pełnym oczekiwania nastroju, zajęło miejsce w dużej sali, by wziąć udział w uroczystości „Brunstadfest”, która przez pół roku była przygotowywana przez BKM Drammen. Tematem jesiennej uroczystości był werset: „Ten, kto zwycięży”.

Przełożony Zboru, Kåre J. Smith, rozpoczął swoją przemowę słowami: „W Zborze od zawsze głoszone było poselstwo o zwycięstwie nad grzechem”. Następnie przeczytał werset z Listu do Efezjan 6,10: „W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego.” Napominał wszystkich, by przyjęli to Słowo, gdyż chodzi o naszą przyszłość! „Ten, kto zwycięża, będzie mocny w Panu. Ten, kto zwycięża wie, że to jedyne, z czym diabeł przychodzi, to porażka … W zamian możesz otrzymać pokój i mieć się dobrze.”

W Zborze zawsze było głoszone poselstwo o zwycięstwie nad grzechem

W trakcie uroczystości pokazano wiele inspirujących przedstawień, zarówno dla dzieci, młodzieży jak i starszych. Pokazano kilka filmów dających wiele do myślenia, ciekawy show dla dzieci i wzruszający musical. Młodzież poniżej 18 lat z Drammen wykonała na scenie fantastyczny show, a ich twarze promieniowały radością i energią.

Pod koniec uroczystości zobaczyliśmy bardzo interesujący film z pobytu brata Kåre J. Smith w Jerozolimie. Kiedy opowiadał o tym, co czeka tego, kto zwycięży, wywarło to głębokie wrażenie na słuchaczach. „Najnowocześniejsi ludzie, którzy dzisiaj żyją na ziemi, to ci, którzy zwyciężają. To, co znajduje się przed nami, widzimy już w duchu zwycięstwa”. Brat Kåre J. Smith z zachwytem opowiadał o tym, co będzie się działo po porwaniu oblubienicy i w Tysiącletnim Królestwie.

Najnowocześniejsi ludzie, którzy dzisiaj żyją na ziemi, to ci, którzy zwyciężają

„Kto miłuje Pana Jezusa, ten żyje w duchu oczekiwania. Tak właściwie całe twoje życie jest w duchu wyczekiwania. Słyszymy głosy tych, którzy są już w domu, u Pana. Wołają do nas: „Wytrzymaj, nie poddawaj się, nie miłuj świata, wyzwól się od wszystkiego!” Jezus zabierze tych, którzy Go oczekują. Niech nikt nie odbierze ci korony zwycięstwa! Do tego zostałeś powołany! To jest końcowy cel twojego życia!”

Uroczystość zakończyła się potężną pieśnią, a serca biły z radości i nadziei na przyszłość, która nas czeka, jeśli będziemy żyć w zwycięstwie nad grzechem.

Podczas gdy goście i gospodarze delektowali się kolacją i mieli społeczność przy stołach, porozmawialiśmy z Terje Bråthen, który był kierownikiem projektu.

Terje, gratuluję udanej uroczystości, co sądzisz o jej przebiegu?
„Przerosło to wszelkie moje oczekiwania. Zostałem głęboko poruszony ciężarem i mocą ewangelii o zwycięstwie nad grzechem. Chociaż słyszałem to już wiele razy, jednak za każdym razem jestem tak samo poruszony. To działa na nas.”

W jaki sposób wybraliście temat uroczystości?
„Dzięki pracy w grupie. Mieliśmy na myśli poselstwo, ale nie wiedzieliśmy, jak to wyrazić. W końcu ktoś zadzwonił w środku nocy z propozycją. Uznaliśmy, że jest to naprawdę bardzo aktualny temat.”

Eivind Johnsen był również bardzo zaangażowany w projekt i jest bardzo zadowolony z uroczystości. „Stresowałem się wczoraj, ale dzisiaj już oddycham z ulgą. Wszystko poszło zgodnie z planem.”

W jaki sposób przygotowania i uroczystość pomogła tobie osobiście?
„Trudno to podsumować. Ale nawiązaliśmy silniejsze więzy z braćmi i siostrami w Drammen. Także temat mocno zapadł mi w pamięci. Nie da się przygotować uroczystości „Brunstadfest” bez dokładnego przeanalizowania tematu wewnątrz siebie.

Elise Carlsen z Eiker tak podsumowała uroczystość: „Była wyjątkowa i bardzo budująca. Otrzymałam odnowione spojrzenie na przyszłość i codzienne życie.”

Klikając na poniższe zdjęcia, można zobaczyć kilka migawek z uroczystości!