Wzmocnione w żywej nadziei i wierze

Wzmocnione w żywej nadziei i wierze

Napisane przez: Tove Rebekka Johnsen | Opublikowane: 23 lutego 2010

W środę wieczór na nabożeństwie dla sióstr Kåre J. Smith przemawiał bardzo jasno o żywej nadziei, która poprzedza wiarę oraz o boju, który jest konieczny, by osiągnąć obietnice – Zostałam bardzo wzmocniona - mówi Elise Schøll.

„Jak wspaniałą, wielką łaską jest, że przy Słowie zebraliśmy się. Pokolenie młodsze czy też starsze – Ten sam cel, dążenia też są nasze.” Pieśń rozbrzmiewa cudownie z ust około 500 dam. Nadaje ton wieczornemu nabożeństwu w ośrodku misyjnym Brunstad.

Miesięczne spotkania

- Cześć! O, jak miło cię znów spotkać! Jak leci? - Kobiety ściskają się serdecznie, zdając krótkie relacje jedna drugiej z ostatnich wydarzeń życia, nim znajdują miejsce w sali.
W Brunstad, każdego miesiąca odbywają się regularnie nabożeństwa dla braci i dla sióstr. Na te spotkania przybywają osoby z miast wokół fiordu Oslo. Niektóre całkiem młode, inne znów starsze, a niektóre z dzidziusiami. Jest to szczególna okazja, skoro tego wieczoru są zgromadzone tylko kobiety, czy innymi słowy siostry, które przychodzą, by słuchać Słowa Bożego.


Przemawiał o bohaterach wiary

Wiara jest zupełnym przeświadczeniem – Tymi słowami rozpoczyna nabożeństwo Kåre J. Smith, przełożony Zboru. Przemawia o bohaterach wiary w Starym Przymierzu, którzy przez wiarę zdobyli wielkie obietnice.
- W swoich sercach mieli żywą nadzieję, a to odróżniało ich od innych ludzi - mówi Smith. Czyta z Hebrajczyków i mówi, jak my, którzy dzisiaj żyjemy, możemy osiągnąć obietnice, które Bóg przeznaczył dla nas.
- Moc wiary jest uzależniona od twojego pragnienia - mówi Smith i zachęca zgromadzenie, by zastanowiło się, czego tak naprawdę chce w swoim sercu.
- Jeżeli masz ziemską nadzieję, to wtedy gaśnie niebiańska.
Dalej mówi, że jeżeli masz nadzieję, by osiągnąć życie wieczne, które jest czyste i święte, to Bóg może uczynić to, co niemożliwe możliwym. Chrześcijaństwo jest wojną przeciw grzechowi, który mieszka w naszej ludzkiej naturze i nie można spodziewać się wzrostu w osobistym, duchowym życiu bez ofensywnej walki przeciwko grzechowi.
- Jesteś Pańskim wojownikiem, a On jest z Tobą!
 

Obejrzyj fragment przemowy Kårego J. Smith’a:

Prosto do serca

Wielu uczestników nabożeństwa zostało wzmocnionych słowami Kårego J. Smith’a.
- Szczególnie przemówiło do mnie to, co Kåre J. Smith mówił o bohaterach wiary, że to właśnie żywa wiara odróżniała ich od innych, mówi Elise (27 lata).

Bardzo ceni sobie te nabożeństwa, które są dla niej pomocą, by zachować wiarę w życiu codziennym.
 

Po przemowie kilku braci wiele sióstr składa swoje osobiste świadectwo o tym, co stało się dla nich ważne i co postanowiły. Niektóre dziękują za powołanie, inne podkreślają przeciw czemu chcą walczyć, a inne znów wyznają swoją nadzieję o przekształceniu.
- Świadczysz przed samą sobą i Bogiem, czego chcesz – mówi Elise Schøll.
W Biblii jest napisane, że zwyciężyli Go [Oskarżyciela, diabła] przez krew Baranka i słowa świadectwa swojego. (Ob. Jana 12; 11).
- Złożenie świadectwa pomaga mi, kiedy wrócę do domu, pamiętać, co sobie postanowiłam - mówi.