– Zbawienie jest darem

– Zbawienie jest darem

Napisane przez: Nathalie Evensen | Miejsce: Sao Paulo, Brasil | Opublikowane: 28 lutego 2011

– Czymś fantastycznym jest móc odczuwać społeczność z tymi ludźmi, mówi 21-letnia Karin Neumann z Novo Sarandi. Razem ze 160 osobami z Ameryki Południowej i Europy, wzięła udział w wielkim wydarzeniu, mającym miejsce w Cabreuva, w Brazylii.

Nie pierwszy raz przebyła 1000 km, by dotrzeć na konferencję w Cabreuva. Dla Karin, konferencja letnia jest wielce wyczekiwanym wydarzeniem i wielką możliwością by zostać wzmocnioną w wierze, równocześnie odczuwać społeczność z innymi przybyłymi na konferencję.

– Konferencje są dla mnie bardzo ważne, tutaj zostaję wzmocniona i napełniona nową mocą, by stać przeciwko grzechowi w tych sytuacjach, które napotykam w codzienności, opowiada.

Na tegoroczną konferencję udali się też niektórzy z Europy, m.in. Maria Gracia Manrique(21 lat) z Waltrop, z Niemiec. Podczas pobytu w Brazylii, dobrze zapoznała się z wieloma rodzinami ze zboru.

– Wielkie wrażenie wywarł na mnie widok młodzieży, jak również i innych, którzy są radośni, przyjacielscy i pomocni. Chociaż wielu nie znało nas wcześniej, traktowali nas jako swoje rodziny, opowiada po zakończonym pobycie.

– Zbawienie jest dla nas darem

To że Eva i Kåre J. Smith oraz Rakel i Sverre Riksfjord przybyli z Norwegii, by wziąć udział w zgromadzeniu, wywarło niezapomniane wrażenie na młodzieży, która była na konferencji.

W sobotę konferencja rozpoczęła się potężną mową Kåre J. Smitha. Rozpoczął, czytając z Ef.2,8-10: Łaską zbawieni jesteście…

– Zbawienie jest dla nas darem, przychodzimy do Jezusa bez niczego i on nas pociesza, wyjaśnia Smith w swojej mowie.

– Bóg chce nas przekształcić do dzieła, a jeżeli to ma wykonać w nas, to musimy być zachowani w pokorze i w wyznaniu, że w naszym ciele nie mieszka nic dobrego.

– Bez posłuszeństwa ewangelia będzie bez poselstwa.

Dalej Smith mówił, że to co nas spotyka w różnych sytuacjach życia, to Boża ręka i że musimy być posłuszni Jemu w tych sytuacjach.

– Bez posłuszeństwa ewangelia będzie bez poselstwa. To było jako takie wyraźne poselstwo podczas całej konferencji – że musimy się upokorzyć pod potężną rękę Bożą i wyznać prawdę o własnym grzechu.

Prosto i na temat

Miejsce konferencyjne Cabreuva pokazało się ze swej najlepszej strony podczas dni konferencyjnych. Społeczność była pielęgnowana pomiędzy nabożeństwami, nie mniej przy blasku gwiazd, w ciepłe, letnie wieczory.

Oprócz normalnych nabożeństw na konferencji odbyły się także nabożeństwa dla dzieci i dla młodzieży. Poselstwo, które było głoszone, było mocne, pobudzające, proste i na temat.

- Wszelkie moje problemy muszę oddać Bogu!

– Z każdą konferencją zostaję bardziej i bardziej napełniona miłością do przyjaciół w zborze. Nigdy nie zapomnę napomnień Kåre J. Smitha i będę je stosowała w moim życiu, mówi Karin Neumann, po zakończonej konferencji.

– Szczególnie ważnym było dla mnie to, że wszelkie moje problemy mam oddać Bogu i mieć wiarę w Boże prowadzenie we wszystkich okolicznościach życia, mówi Samuel Simoes(14), z Sao Paulo, w Brazylii.

– Zabrać ze sobą radość

To, że takie zgromadzenie zawiązuje więzy pomiędzy zborami nie budzi żadnej wątpliwości.

Gdy autobusy z Para z północnej Brazylii i Parana z Południowej Brazylii miały udać się w drogę powrotną, uściski i słowa pożegnania pełne były nadziei, radości i wdzięczności.

– Tę radość chcę wziąć ze sobą do domu i uczynić innych radosnymi, błogosławić ich i miłować, tak jak to słyszałam od Kåre J. Smitha. Nie osądzać innych, ale pilnować samą siebie i nauki. To chcę mieć w swoim sercu do końca życia, mówi Maria – Gracia, która twierdzi, że nigdy nie zapomni swojego pobytu w Brazylii.