Chrześcijaństwo - nie tylko przebaczenie grzechów

Właściwie dlaczego Jezus za nas umarł? Czy tylko dlatego, by zostały nam przebaczone grzechy? Czy był jeszcze inny powód?

Przebaczenie jest ogromnie wielkim prezentem. „Gdyż zapłatą za grzech jest śmierć”, jest napisane w Rzym. 6,23. Właściwie zasługujemy na śmierć, my, którzy zgrzeszyliśmy. Przez to, że Jezus umarł jako przestępca na krzyżu, Ten, który sam nigdy grzechu nie popełnił, przyjął na siebie winę całego świata, tak byśmy mogli otrzymać przebaczenie grzechów.

Jednak historia nie kończy się na śmierci Jezusa na Golgocie – bowiem trzeciego dnia powstał z grobu! Urodził się jako człowiek, z takim samym ciałem, czy z ludzką naturą, jaką my mamy. Ale chociaż był próbowany (kuszony) we wszystkim , podobnie jak my, nigdy nie popełnił grzechu ( Hebr. 4,15). Przez to że nienawidził chęci i pożądliwości w swoim własnym ciele, przywiódł grzech w śmierć i przez to przezwyciężył samą śmierć, zapłatę za grzech.
.

Co oznacza to dla nas?

„Zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, tym bardziej będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie jego.” Rzym. 5,10.

Powodem tego, że Jezus przyszedł na ziemię było to by nas zbawić. On chce nas uwolnić od grzechu i przyprowadzić z powrotem do Boga. Początkiem tego jest, że mogą nam zostać przebaczone grzechy, jeżeli przyjmiemy Go jako Zbawiciela i Pana w naszym życiu. Wtedy zostaniemy pojednani z Bogiem przez ofiarę Jezusa dla nas – jego śmierć- chociaż zgrzeszyliśmy i zasłużyliśmy na śmierć.

Zbawienie jest kontynuowane tym, że naśladujemy życie Jezusa – życie, którym żył jako człowiek na ziemi. „Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady.” 1 Ptr. 2,21. Kto jest przykładem do naśladowania? „Ten, który grzechu nie popełnił(…)” (werset 22). To jest zbawienie przez życie Jezusa: życie, jakie prowadzimy po otrzymaniu przebaczenia grzechów!
 

Czy jest to możliwe?

Oczywiście, że tak! Przez przezwyciężenie grzechu i śmierci Jezus mógł odejść z powrotem do swojego Ojca w niebie, ale nie zostawił nas samych. Zesłał Ducha Świętego, jako pocieszyciela, pomocnika i moc daną wszystkim tym, którzy są mu posłuszni i którzy dosyć mają swojego grzechu. On sam wstawia się za nami dzień i noc, abyśmy mogli zwyciężyć, tak jak On zwyciężył. Jeżeli w naszym życiu naśladujemy Go, zostaniemy przekształceni na Jego podobieństwo i któregoś dnia zobaczymy Go takim jakim jest. Wtedy na wieki będziemy z Nim.
Tak, chrześcijaństwo to w prawdzie więcej niż przebaczenie grzechów!

Chcesz wiedzieć więcej? Na tej stronie możesz przeczytać więcej o naśladowaniu Jezusa w swoim życiu, zobaczyć i wysłuchać ludzi, którzy przeżyli moc Bożą do prowadzenia takiego życia i jakie ono przyniosło im szczęście i pokój.