Społeczeństwo, małżeństwo i rodzina

Ważnym jest, aby każdy indywidualnie wziął na siebie odpowiedzialność i angażował się w społeczeństwie w tych dziedzinach, które mu odpowiadają. Tym samym, małżeństwo i rodzinę uważamy za główne filary zdrowego i dobrze funkcjonującego społeczeństwa.

Małżeństwo i rodzina

Małżeństwo i rodzina jest naturalną i ważną częścią życia większości ludzi. 
Bóg dał nam wiele dobrych praw w Biblii, które określają, jak On sobie życzy byśmy żyli w naszym małżeństwie i rodzinie. Wierzymy, że żyjąc według dobrych praw Bożych, otrzymujemy do naszego życia Jego błogosławieństwo.

Wybór partnera - Wesela

Wybór współmałżonka jest osobistą sprawą każdego. Naturalnym podejściem jest wybór osoby tak samo postrzegającej życie oraz mającej podobne zainteresowania. Dlatego też większość naszej młodzieży pobiera się w zborze. Gdy znajdą swoją połówkę, zaręczają się.
Wybór partnera w życiu jest osobistą sprawą każdego. Zbór, natomiast, bardzo chętnie bierze udział w uroczystości weselnej. Sposób udzielania ślubu różni się w poszczególnych krajach, w zależności od praw w danym kraju. Niektóre państwa zezwalają na udzielanie ślubu w zborze, zaś w innych udzielać ślubu może tylko Urząd Cywilny. Uroczystość weselna zazwyczaj jest uroczystością zborową, na której spotyka się rodzina i przyjaciele. Mamy okazję, by cieszyć się razem z młodą parą, wzmacniać ich poprzez dobre słowo, przemowy i pieśni, tak iż zainspirowani i wzmocnieni mogą rozpocząć nowe życie.
 

Zapewnienie dzieciom dobrego rozwoju

Często po zawarciu małżeństwa, przychodzą dzieci. Każde dziecko uważamy jako drogocenny dar od Boga. Wiara w ewangelię daje nam również wiarę w dobrą przyszłość naszych dzieci, darowanych nam przez Boga. Wierzymy, że mamy im coś do zaoferowania, a Bóg udzieli nam siły, jakiej potrzebujemy, by dać dzieciom dobry rozwój.

Warunki dobrego rozwoju dziecka

Wszyscy rodzice chcą zaoferować swoim dzieciom dobre warunki rozwoju i tak też jest z nami. Robimy co w naszej mocy, żeby dzieci i młodzież mogła się naturalnie rozwijać w bezpiecznym i zdrowym środowisku. Zajmujemy się naszymi dziećmi, które powierzył nam Bóg i uczymy je dobrych wartości. W tym tak radosnym i wymagającym zadaniu, wiara i zrozumienie życiowe, które otrzymujemy przez Słowo Boże, jest wielką pomocą, nadzieją i inspiracją. Różne zajęcia w zborze, jak również osoby, które mają troskę, przyczyniają się do tej pracy.

Bezpieczeństwo i troska

Wszystkie dzieci potrzebują poczucia bezpieczeństwa i troski i ta odpowiedzialność spoczywa na nas rodzicach. Zobowiązania, by spełnić zapotrzebowania dziecka, często są w opozycji do naszych własnych potrzeb. Wtedy ważnym jest zrozumieć, co w praktyce znaczy poświęcenie się i miłość. Takie zrozumienie przynosi wszystkim radość i moc życia.

Przeczytaj również:

 

Wykształcenie, zawód i zaangażowanie społeczne

Wybór wykształcenia i ogólne zaangażowanie społeczne odzwierciedla osobistą wolność, która czyni z nas dobrych i pożytecznych obywateli w społeczności w jakiej żyjemy.

Ważnym dla nas jest to, by w społeczeństwie zachować dobre wartości, a każdy z nas ma wolność, by wybrać to, co mu najbardziej odpowiada.

Dzieci w szkole

Nasze dzieci chodzą do szkół. Mając dużo dzieci, ważnym dla nas jest to, by mieć dobrą współpracę ze szkołą. Dlatego też wiele rodziców jest zaangażowanych w różne projekty w szkole np. uczestniczą w Komitecie Rodzicielskim lub są osobami kontaktowymi z klasą. Takie zaangażowanie wpływa bardzo pożytecznie i pozytywnie na nasze dzieci.

Wykształcenie - wybór osobisty

Średnia wykształconych w zborze jest na ogół taka sama, jak średnia ogólnie w społeczeństwie. Nie ma znaczenia jakie zdobywamy wykształcenie, czy jaką pracę wykonujemy, istotny jest sposób w jaki wykorzystujemy nasz talent i zdolności. Zazwyczaj priorytetem dla nas jest rodzina i życie zborowe, a nie kariera lub pozycja w pracy, która by kolidowała z obowiązkami rodzinnymi. Każdy osobiście musi zadecydować, gdzie istnieje granica.

Zaangażowanie polityczne i społeczne

Biblia napomina nas, abyśmy modlili się za naszymi przełożonymi i tymi, którzy rządzą naszym krajem. Mamy wielką wiarę w moc modlitwy. Modlitwy przynoszą rezultaty! Nazwijmy to ukrytym zaangażowaniem społecznym, które jest niemniej istotne. Wielu naszych młodych służy w wojsku. Uważają to za pozytywne doświadczenie. Wojsko nauczyło wielu odpowiedzialności i tego, by stąpać twardo po ziemi.
Nie jesteśmy bezpośrednio zaangażowani w politykę, co nie oznacza, że nie jesteśmy zainteresowani społeczeństwem, polityką kraju, czy kwestią środowiska naturalnego. Chociaż większość z nas woli trzymać się z dala od polityki, jednak uczestnictwo w wyborach powszechnych nie jest dla nas czymś obcym. Oczywiste jest to, że przestrzegamy praw i przepisów państwa, przez co przyczyniamy się dla dobra naszego kraju. Przekazywanie tego naszym dzieciom, uważamy za nasz obowiązek.