Kim są „Przyjaciele Smitha?”

Kiedy Kościół Chrześcijański Brunstad pojawia się w mediach, to zazwyczaj użyta jest nieoficjalna nazwa „Przyjaciele Smitha”, podczas gdy „Zbór” i „przyjaciele” to nazwy, które sami członkowie używają na co dzień. Trzeba cofnąć się do dni założyciela Johana O. Smitha, by dokładnie to wyjaśnić.

„Przyjaciele Smitha”, lub „przyjaciele”

Po tym jak Johan Oscar Smith nawrócił się do Boga w1898r., a w 1900r. został ochrzczony Duchem Świętym, zaczął prowadzić rozmowy o Słowie Bożym ze swoimi przyjaciółmi i z innymi, których spotkał. Smith szczególnie zajęty był tym, że jest możliwe żyć jako chrześcijanin, w zwycięstwie nad wszelkim świadomym grzechem. Często zapraszał na nieformalne rozmowy do swojego domu w Horten i przyjaźń rosła pomiędzy tymi, których spotykał. Smith pod żadnym pozorem nie chciał tworzyć jakiejś religijnej partii, ale tylko to, by otrzymać duchową społeczność z tymi, których spotyka. Z tego też powodu grupa nie chciała przybierać żadnej nazwy, znaku czy formalnej przynależności. Powoli, ale pewnie grupa ta rosła pod względem liczebności i w miarę upływu czasu stała się znana wśród wolno -wyznaniowych w małym mieście Horten. Ludzie szybko zaczęli ich nazywać „Przyjaciółmi Smitha” podczas, gdy oni sami nazywali siebie „przyjaciółmi”. Dzisiaj także, większość zna Chrześcijański Kościół Brunstad pod nieoficjalną nazwą „Przyjaciele Smitha”, podczas gdy sami, między sobą, ciągle używają nazw „przyjaciele” i „zbór”.

„Chrześcijański Zbór w Brunstad” 

Od początku ubiegłego wieku, aż do 1950 roku zbór nie posiadał żadnej oficjalnej nazwy. W 1956 zakupiono posiadłość Nedre Brunstad Gård w Stokke, Vestfold,by zbudować obiekt dla narodowych i międzynarodowych konferencji. W powiązaniu z tym, potrzeba było nazwy, na dokumenty zakupu i wtedy określenie „Zbór Chrześcijański w Brunstad” zaczęto stosować. W następnych latach ważna była właśnie ta nazwa, a generalny wariant „Zbór Chrześcijański” (DKM) był używany w różnych zborach lokalnych w kraju i zagranicą.

«Kościół Chrześcijański Brunstad»

1 stycznia 2011, Zbór Chrześcijański zmienił nazwę na Kościół Chrześcijański Brunstad. Powodem zmiany nazwy było zamiar, by skojarzyć nazwę z najważniejszym miejscem zgromadzeń zboru, Brunstad i aktywności, które zbór tam przeprowadza. Innym powodem było także to, że nazwę „Zbór Chrześcijański” trudno było zarejestrować w innych państwach, gdyż brakowało konkretnej nazwy własnej.

Zbory lokalne w Norwegii, używają bardziej norweskiego wariantu Brunstad Chrześcijański Kościół (BKM) łącznie z naturalną geograficzną przynależnością zboru do miasta lub regionu.
 

Inne określenia

Przez laty używano wiele nazw i określeń na zbór, szczególnie wśród tych, którzy nie są członkami. Np. zbór w okolicy Grenland, znany był także pod nazwą „schwaigere”, od ewangelisty i pianisty Rudolfa Schwaigera, który w latach 30-tych ubiegłego wieku zgromadzał zarówno zainteresowanych duchowo jak i muzykalnie na nabożeństwach dzięki swojej grze na pianinie i gorącym przemówieniom.

W Niemczech Zbór jest zarejestrowany pod nazwą Die Christliche Gemeinde (DCG),(DCG), ale tradycyjnie zwany także „Norwegowcy”.

W Holandii zbór zarejestrowany jest pod nazwą  Christelijke Gemeente Nederland (CGN),ale wśród ludzi najbardziej znany jest pod nazwą „Bracia norwescy” albo „Norweskie braterstwo.”

Czym jest Kościół Chrześcijański Brunstad? 

Czym zbór rzeczywiście jest i co reprezentuje – tego zróżnicowany obraz możesz zobaczyć przez czytanie różnych artykułów na tych stronach. Tylko wtedy sam możesz poznać czy nasze zwiastowanie ewangelii i poselstwo jednoczy się z pragnieniem za podniesionym życiem z Chrystusem, które odczuwasz w swoim własnym sercu.