Przezwyciężaj zło dobrem

Napisane przez: Ruben Ellefsen i Trond Eivind Johnsen | Opublikowane: 15. stycznia 2014

William Goxo i Tielman Slabbert dorastali w Republice Południowej Afryki – kraju podzielonym przez system apartheid. Niewiedza, strach i nienawiść były siłą napędową tego niesprawiedliwego, strasznego reżimu i chociaż z czasem został on zniesiony, to jednak nieprzyjaźń, gorzkość i wrogość ciągle była widoczna..

Wysłuchaj Williama i Tielmana, którzy opowiadają o swoich przeżyciach i o tym, w jaki sposób ewangelia może przynieść prawdziwe uwolnienie i przebaczenie, które prowadzi do miłości i wiecznej przyjaźni. Kiedy znajdziemy korzeń wszelkich problemów: a mianowicie grzech, który mieszka w każdym z nas, niezależnie od rasy, pochodzenia czy zewnętrznych okoliczności, możemy przezwyciężyć przesądy, podejrzenia, nieprzyjemne uczucia i nienawiść. Dzięki Bożej pomocy możemy prowadzić takie życie, o którym czytamy w Biblii i możemy doświadczyć prawdziwej jedności.