Sprawiać innym radość oraz samemu się cieszyć w Święta

Sprawiać innym radość oraz samemu się cieszyć w Święta

Napisane przez: Hanne Larsen | Miejsce: Hønefoss | Opublikowane: 21 grudnia 2010

W czapce mikołaja wybiegam do samochodu, w którym już czeka reszta młodzieży. Jest niedziela, a my udajemy się „na kolędę” do starszych w zborze, co stało się nową tradycją w naszym miejscu zamieszkania.

Nie mamy ze sobą wiele; gwiazdę betlejemską oraz gitarę, dzięki której możemy zaśpiewać kilka kolęd ku uciesze starszych. W zapracowanym okresie przedświątecznym, kiedy to pieczenie ciasteczek, sprzątanie i zakupy prezentów zajmują nasz czas, tak łatwo jest zapomnieć, że wcale nie trzeba wiele, by ucieszyć innych. 

Gdziekolwiek się udajemy, spotykamy radosne i szczęśliwe starsze osoby, które zachowały swojego wewnętrznego człowieka zdrowym, dobrym i czystym. Napotykamy również dobre słowa i zachętę; Jak.4,8: „Trzymajcie się blisko Boga, a On będzie się trzymał blisko was.” (norw.tł. Biblii). Widoczne jest, że tego doświadczyli w swoim życiu i że tego życzą również nam.

Dla nas młodych jest czymś szczególnym doświadczyć takich starszych. Są to starsi ludzie, którzy modlą się za nami i myślą o nas w ciągu dnia, co ma wieczne wartości, o których tak łatwo zapomnieć w zapracowanej codzienności. Ludzie ci mają wielkie skarby, z którymi tak chętnie chcą się z nami podzielić.

Kiedy wracamy do domu z naszej wycieczki po domach, by błogosławić drugich, zauważamy, że sami zostaliśmy błogosławieni. Nasze serca zostały ogrzane i rozradowane.