Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie

Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie

Napisane przez: Martha Evangelisti | Opublikowane: 13 stycznia 2016

Martha dostrzegła, co oznacza w praktyce, czynić wszystko z duszy, jako dla Pana.

Musiałam przygotowywać się do egzaminów, odrobić zadanie domowe, a stos brudnych ubrań tylko się powiększał. Tego wieczoru powinnam być na kursie biblijnym, ale znowu nie dałam rady. Chciałam wziąć moje młodsze siostry na zakupy i pomóc koleżance, która właśnie urodziła dzidziusia, ale nie miałam czasu.

«Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie (z serca czyńcie – w norw. tłum.) jako dla Pana, a nie dla ludzi.»

I Zamiast być razem z moimi przyjaciółmi, zostałam sama w domu ze stosem brudnych ubrań i ze szkolnymi książkami. „Nie mam czasu, by uczynić coś dobrego” – pomyślałam, gdy wyciągałam wyprane rzeczy z pralki. Ale kiedy zaczęłam wkładać do pralki kolejne brudne ubrania, zauważyłam, że przecież jestem niezadowolona. Przypomniał mi się wtedy werset. „Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi.” (List do Kolosan 3,23).

„Czy mogę robić pranie tak, jak dla Pana?” – zapytałam samą siebie. „Czy mogę odrabiać zadanie domowe tak, jak dla Pana?” Wiedziałam, że odpowiedź brzmi „tak”, ponieważ słowa: „COKOLWIEK CZYNICIE” dotyczą właśnie tych rzeczy. Zamiast narzekać i użalać się nad samą sobą, kiedy robię pranie, mogę się o kogoś modlić, mogę myśleć o Słowie Bożym lub śpiewać jakąś budującą pieśń. Zamiast z niechęcią odrabiać pracę domową, mogę ją zrobić z pilnością i być wdzięczną za to, że mam możliwość zdobyć wykształcenie

Uzbrojona Słowem Bożym mogę miłować Boga i służyć Mu, niezależnie od tego, gdzie jestem i co robię

To są praktyczne rzeczy, które mogę czynić każdego dnia, by wyrazić swoją miłość do Boga. Te rzeczy są „ukryte” w moich myślach. One nie dadzą mi chwały i czci od innych, ale dadzą mi Boże błogosławieństwo w moim życiu!

Gdy robiłam pranie, Słowo Boże napełniło mnie radością i uwolniło od niezadowolenia!

Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu ...” (List do Efezjan 6,17,18)
Gdy się modlę o Bożą pomoc w moich okolicznościach, On daje mi swoje Słowo, które jest bardzo efektywnym orężem w przezwyciężaniu myśli niezadowolenia.

Uzbrojona Słowem Bożym mogę miłować Boga i służyć Mu, niezależnie od tego, gdzie jestem i co robię – wszystko mogę czynić ze serca, jako dla Pana!