Naśladowca Chrystusa

Napisane przez: Redakcja | Opublikowane: 14 sierpnia 2013

Gary Fenn oddał swoje serce Bogu w swojej młodości i stał się chrześcijaninem oddanym Bogu całym sercem. Dzisiaj jest przełożonym zboru w stanie Connecticut w USA. W poniższym wywiadzie opowiada o małym początku i w jaki sposób jego tęsknota za tym, by naśladować swojego Pana i Mistrza została zaspokojona.

Gary wkrótce będzie miał 60 lat. Od czasu podjęcia decyzji w swojej młodości był wiernym aż do dnia dzisiejszego. Żyjąc w zwycięstwie nad grzechem przez wiele lat, wyrósł na filar w zborze w Północnej Ameryce. "Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego,(...)". Ob.Jana 3,12.

Gary ma wielkie i gorące serce dla ludzi. Ma pragnienie, by każdy mógł doświadczyć tych wyzwalających mocy, jakie są w ewangelii.