Odpuszczenie grzechów

Odpuszczenie grzechów

Napisane przez: Kari Sundmark | Miejsce: Trysil, Norwegia | Opublikowane: 22 lutego 2012

Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się, że nieświadomie modliłeś się do Boga o pomoc? Dzieje się tak wtedy, gdy spotyka cię coś trudnego lub napotykasz ciężkie doświadczenia. Jednak przez to, że jesteś zmęczony samym sobą i życiem, którym żyjesz, coraz bardziej uświadamiasz sobie, że faktycznie potrzebujesz się modlić!

Jezus nauczał uczniów, aby modlili się do Boga i prosili o odpuszczenie swoich win, i wyjaśnił im, że otrzymanie przebaczenia jest zależne od przebaczania innym. Powinni modlić się w ten sposób: „Boże, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom.” Możesz przeczytać całą tę modlitwę w 6. rozdziale ewangelii Mateusza.

Pokuta i wyznanie

To właśnie Bóg pracuje w tobie, kiedy masz niespokojne sumienie i czujesz, że modlitwa o przebaczenie jest tym, czego potrzebujesz.
Być może rozumiesz, że wybrałeś zły kierunek na rozstaju dróg życia i chciałbyś mieć możliwość ponownego wyboru. Zdajesz sobie również sprawę, że zrobiłeś coś, co było złe. Apostoł Piotr powiedział pewnego razu do ludzi, którzy zrozumieli, że postąpili źle: „Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze.” (Dz. Ap. 3;19) Jeśli żałujesz ze serca, wtedy przychodzi potrzeba, aby prosić o przebaczenie zarówno Boga, jak i ludzi. Biblia pokazuje nam, że nie poszło dobrze z tymi, którzy ukrywali swoje grzechy. Kiedy ukrywasz swoje grzechy i nie chcesz się przyznać, wtedy nie zostają ci one odpuszczone. Wtedy też nie otrzymujesz radości. Apostoł Jan pisze: „Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.” (1 Jana 1; 9) Kiedy wyznasz swoje grzechy, wtedy dopiero poczujesz się szczęśliwy!

Podłoże do odpuszczenia grzechów

W czasach zanim jeszcze Jezus przyszedł na ziemię było tak, że arcykapłan raz do roku przynosił ofiarę za wszystkie grzechy uczynione przez lud. Przez to ludzie otrzymywali przebaczenie. Jednak takie ofiary nie mogły doprowadzić do tego, by każda poszczególna osoba mogła zachować czyste sumienie. Otrzymywali przebaczenie dzięki ofierze, ale ta nie miała mocy, by usunąć zło z ludzkiej natury, które było przecież powodem tego, że grzeszyli. Dlatego też ofiary musiały być składane na ołtarzu raz za razem, rok za rokiem.
Jezus umarł przez wzgląd na ludzi i złożył swoje życie w ofierze, raz za wszystkich. W liście do Hebrajczyków, rozdziale 9 i 10 możemy więcej czytać o podłożu przebaczenia. Po tym, jak Jezus wstał z martwych, otrzymanie przebaczenia grzechów nabrało zupełnie nowego znaczenia! Masz możliwość, by zupełnie zakończyć z tym, co obciąża twoje sumienie. Kiedy przyjdziesz do Boga i poprosisz Go o przebaczenie, to twoja wina zostanie usunięta, bo Jezus wziął wszystkie winy na siebie. Dlatego możesz z pełnym zaufaniem modlić się o przebaczenie grzechów, które popełniłeś, a doświadczysz tego, że Bóg wrzuci wszystkie twoje grzechy do głębin morza tak, jak jest napisane w Biblii (Mich. 7;19).

Punktem startowym jest przebaczenie grzechów, a w miarę postępowania w przód możesz otrzymać moc, by żyć z czystym sumieniem, naśladując przykładu Jezusa i biorąc codziennie swój krzyż na siebie!

Dlaczego jest tak ważne, aby otrzymać odpuszczenie grzechów?

Bóg okazuje swoją miłość względem ciebie przez to, że daje ci możliwości, aby zapomnieć całą przeszłość i zacząć od nowa z czystą kartą! Przez to że Jezus oddał swoje życie jako ofiarę, otworzył drogę, która nie była dostępna wcześniej. Tą drogą możesz ty iść! Możesz także złożyć swoje życie w ofierze. Czynisz to, kiedy walczysz ze złem – grzechem – który mieszka w twojej ludzkiej naturze oraz zapierasz samego siebie w mocy Ducha Świętego. Punktem startowym jest przebaczenie grzechów, a w miarę postępowania w przód możesz otrzymać moc, by żyć z czystym sumieniem, naśladując przykładu Jezusa i biorąc codziennie swój krzyż na siebie!

Nowe życie

Idąc nową i żywą drogą, cały czas stajesz się coraz to bardziej wdzięczny. Odczuwasz, że otrzymałeś inny sposób myślenia! Nie winisz więcej innych za to, że masz trudności. Jeśli byłeś wcześniej niesprawiedliwy, chcesz teraz być sprawiedliwy. Otrzymujesz chęć, aby czynić Bożą wolę. Chcesz czynić to, co najlepsze dla innych. Pochodzi to z tego, że otrzymałeś nowy zmysł. Radość z nowego zmysłu zacznie cię charakteryzować. W tobie zacznie się wykonywać dzieło, a Bóg otwiera twój zmysł na nowe życie, abyś mógł stać się „nowym stworzeniem”!

Gałązka winorośli

Przyjąć przebaczenie grzechów to tak jakby powiedzieć „tak” dla tego, by stać się gałązką wszczepioną w winorośl, którego korzeniem jest Jezus. Jezus sam mówi: „Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu.” (Ew. Jana 15; 4-5) Jezus pragnie, abyś przynosił owoce! W drzewie płynie sok od korzenia do gałązek. Jeśli jesteś gałązką winorośli, którą jest Jezus Chrystus, wtedy otrzymujesz moc w życiu!
Życie nabierze sensu i stanie się interesujące!