Co to jest grzech?

Co to jest grzech?

Napisane przez: Redakcja | Opublikowane: 29 stycznia 2011

Czym właściwie jest grzech? Grzech jest tym, co oddziela ludzi do Boga, a zapłatą za grzech jest śmierć. Popełniam grzech, jeżeli nie jestem posłuszny woli Bożej i łamię jego prawa.

Wiele jest wyrażeń, które opisują grzech, zarówno biblijnych, jak i nie biblijnych. Np. co to jest grzech, który odziedziczyłem, grzech w ciele i sprawy ciała? Wszyscy mają grzech, ale nikt nie musi czynić (popełniać) grzechu. Jaka jest różnica między tymi dwoma rzeczami?

Początek grzechu (grzech odziedziczony)

Grzech przyszedł na świat, gdy Adam i Ewa byli nieposłuszni Bogu i zjedli z drzewa, które daje poznanie dobra i zła. Wybrali pełnienie swojej własnej woli zamiast Bożej woli i przez to stali się świadomi dobra i zła. Ten jeden nieposłuszny czyn skaził ich ludzką naturę i otrzymali grzeszną naturę, grzeszne ciało – grzech odziedziczony.

Grzech w ciele

Co to jest grzech w ciele? Wszyscy potomkowie Adama i Ewy, odziedziczyli grzech w ciele- nie winę, ale tendencję, by raczej chcieć naśladować swoją wolę, niż Bożą wolę. Biblia w wielu miejscach to opisuje: grzech w ciele, ciało grzechu, zakon grzechu, chęci i pożądliwości, itd. W Rzymian 7, 18 Paweł pisze: „Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro.” Tutaj opisuje tę skłonność do grzechu, którą wszyscy odziedziczyliśmy.

Jan pisze: „Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma.” 1 Jan 1,8. Grzech, który mam to grzech w ciele, a który odziedziczyłem – chęci i pożądliwości. Sam nie jestem temu winny, to jest coś, z czym się urodziłem i nie zawiera w sobie winy.

Tę skłonność odczuwam w sobie, za każdym razem, gdy jestem kuszony. „Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą.” Jak.1,14.

Kiedy popełniłem grzech?

Jest wielka różnica między tym, by mieć grzech, a grzech czynić. Jakub dalej pisze: „Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć.” Jak. 1,15. Tutaj widzimy, że pokuszenie nie staje się grzechem, zanim pożądliwość nie pocznie. Poczęcie następuje wtedy, kiedy w swoich myślach mówię „tak” pożądliwości. Rezultatem tego jest, że popełniam grzech, w myślach, słowach lub uczynkach. To jest grzech, którego jestem winny, i z którego zdam sprawę.

Grzech, o którym nie wiem – sprawy ciała 

Mogę reagować, mówić lub myśleć w przeciwny sposób niż jest to Bożą wolą, nie będąc tego świadomy. Biblia nazywa to sprawami ciała i tym, że jest się w niewoli zakonu grzechu (czytaj Rzymian 7 i 8). Ponieważ to nigdy nie skalało mojej świadomości, jestem więc niewinny. Ale nawet te uczynki (sprawy) mogą mi zostać uświadomione później i trzeba je uporządkować.