Czy masz wystarczająco dosyć mocy?

Czy masz wystarczająco dosyć mocy?

Napisane przez: Johannes Schmechel | Opublikowane: 4 stycznia 2013

Czy brakuje Ci mocy do naśladowania Jezusa w codziennym życiu? Czyń tak jak, czynili uczniowie i módl się o Ducha Świętego!

Uczniom Jezusa było z pewnością trudno pozostać samym po wniebowstąpieniu Jezusa. On przecież zawsze był przy nich, aby ich wzmocnić, znaleźć rozwiązanie w trudnych sytuacjach i z Nim też się czuli bardzo bezpiecznie. W jaki sposób mieli żyć dalej tak, jak ich zachęcał? Przecież prosił ich, by Jego naśladowali. Jak było możliwe naśladować Jezusa, skoro Go nie było?

Uczniowie otrzymali Ducha Świętego

Niedługo po wniebowstąpieniu Jezusa, jest napisane o uczniach, że „(…)wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, matką Jezusa, i z braćmi jego.” (Dz.Ap.1; 14). Odczuwali wielką pustkę, która pozostała po Jego odejściu, więc w wielkiej potrzebie szukali Boga. On zobaczył ich pragnienie i w dniu Zielonych Świąt, zesłał im Ducha Świętego. Zostały wypełnione Słowa Jezusa: „Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami(…)” Ta moc wykonała tak wielką pracę w Piotrze, że mógł stanąć przed tłumem ludzi i głosić o Jezusie. Wcześniej zaś był takim tchórzem, że nawet zaparł się Jezusa.

Duch Święty pomocnikiem

Jezus wiedział, że będziemy potrzebowali mocy Ducha Świętego i jego prowadzenia, by móc kontynuować tę pracę, którą nam pozostawił. Odczuwamy, że chociaż chcemy czynić dobro, to szybko dochodzimy do własnych granic. Zamiast cierpliwości, miłości i wszelkich cnót, objawiają się złość, przekora i gniew. Są sytuacje, w których potrzebuję wzmocnienia przez Ducha, aby móc zaakceptować zaproszenie Jezusa: „Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną.” (Mat.16; 24).

Czy brakuje ci tej mocy do naśladowania Jezusa w życiu codziennym? To módl się o nią, tak jak uczniowie! „Czy jest między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? (…) o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą.” (Mat.7; 9-11).