Nasz Zbawca, Jezus Chrystus

Nasz Zbawca, Jezus Chrystus

Napisane przez: Philip Derkatch | Miejsce: Ottawa, Kanada | Opublikowane: 12 grudnia 2008

Miliony ludzi znają Jezusa jako Zbawiciela. Znają Go jako Tego, który odpuścił im ich grzechy. Taka jest chwalebna prawda, że On nam przebaczył wszystkie nasze grzechy. Aczkolwiek, może się stać naszym Zbawicielem w o wiele większym stopniu i w czymś większym niż tylko w przebaczeniu grzechów.

Przebaczenie grzechów było możliwe również w Starym Testamencie. „W tym dniu bowiem zostanie dokonane przebłaganie za was, aby was oczyścić.” 3 Mojż. 16; 30. Lud izraelski potrzebował ciągłego przebłagania za grzechy, rok po roku. „Oto jak będzie Aaron wchodził do świątyni: z młodym cielcem na ofiarę za grzech i z baranem na ofiarę całopalną.” 3 Mojż. 16; 3. Chcąc otrzymać przebaczenie, dzieci Izraelskie musiały ofiarować krew wołów, kozłów i baranków jako ofiarę przebłagalną za grzechy.

Coś więcej niż przebaczenie grzechów

Jezus przyszedł z większą ofertą niż tylko z przebaczeniem grzechów; chce nam dać całkowite przekształcenie! Zrozumiał, że przynoszenie ofiary za grzech, nigdy nie doprowadzi ludzi do nowego i przekształconego życia. Przyszedł, by nas zbawić od naszych grzechów. Oznacza to, że nie musimy rok po roku grzeszyć. Krew wołów i kozłów nie mogła usunąć grzechu, lecz dokonać tego mógł Jezus. (Hebr. 10; 4).

Jezus jako Poprzednik

Jezus przyszedł do nas z takim samym ciałem, jakie mają dzieci. (Hebr. 2; 14-16). Doświadczył tych samych pokuszeń, co my i je przezwyciężył, będąc człowiekiem, który ani razu nie zgrzeszył! (Hebr. 2; 15). Jak to uczynił? Z powodu jego posłuszeństwa Bóg potępił grzech w jego ciele, jeszcze za jego życia, zanim umarł na krzyżu Golgoty. Umarł dla własnej woli, długo przed tym, nim założyli mu koronę ciernistą. (Rzym. 8; 3).

Jezus stał się doskonałym przez cierpienia. (Hebr. 2; 10). Uczynił tak, aby przywieść nas do tej samej chwały. On jest naszym przywódcą i stał się całkowicie wolny od grzechu w ciele, który został odziedziczony po upadku. Jeżeli wchodzimy w Jego ślady i pozwolimy, by Duch wykonywał w nas tę pracę, to grzech może być włożony w śmierć, a my możemy zaprzestać grzechu. (1 Piotra 4; 1).

Możemy całkowicie zaprzestać grzeszenia, jeżeli zaakceptujemy Jezusa jako Zbawiciela. Oznacza to, że możemy zakończyć z tym, by się złościć, obrażać i zazdrościć innym. Nie musimy już dłużej być niewolnikami naszych „pożądliwości oczu.” (1 Jana 2; 16). Możemy być przekształceni na Jego obraz (Rzym. 8; 29). On stał się pierwszym spośród wielu braci. O, co za Zbawca!