Församlingslivet

Vi är en församling med hög aktivitetsnivå, både i det andliga och i praktiken. Genom alla aktiviteter stärker vi gemenskapen och trivseln så att var och en kan utvecklas. 

Gemenskapen

Med utgångspunkt av lokalförsamlingarnas möjligheter och behov erbjuds det regelbundet aktiviteter och sammankomster för alla åldergrupper. 

Läs även:

En vecka med Brunstad Christian Church

Allmänna möten

Vi samlas regelbundet till möten, – ofta flera gånger i veckan. Mötena är en mycket viktig del av församlingslivet där vi får hjälp, förmaning och tröst och vi blir styrkta i vår gemensamma tro. Även om några få har ett större ansvar för att få fram den andliga födan i församlingen, deltar både unga och gamla, män och kvinnor i detta arbete. Friheten finns att delta för dem som har något uppbyggande att komma med. Många använder sig av möjligheten att delta med tal, vittnesbörd, sång eller bön. Således blir samlingarna levande och intressanta för oss och på så sätt lär vi känna varandra bättre.

Söndagsskola

Barnen kan delta i söndagsskolan från mycket ung ålder ända tills de blir tonåringar. Många metoder används, som levande rollspel, film och historieberättelser, för att lära barnen både bibelhistoria och kärlek till sin nästa. Det brukar göra intryck på barnen när ungdomar, som själva blivit lyckliga genom evangeliet, berättar med entusiasm om vad Gud har gjort för dem och om de löften vi har i Bibeln. Genom lek och allvar förenas barn, unga och gamla.

Läs även:

Aktivitetsklubben

De flesta lokala församlingar ordnar regelbundet olika aktiviteter för att barn och ungdomar skall trivas, ofta genom Aktivitetsklubben. Detta kan vara allt från övernattningsutflykter i naturen till hobbykvällar och sportstävlingar. Aktiviteterna organiseras huvudsakligen av äldre ungdomar, som använder sin fritid till arbete med barn och ungdomar och som är goda förebilder för dem. På det sättet väcks barnens intresse för sitt himmelska kall, samtidigt som de lär sig att respektera värden som ärlighet, hjälpsamhet, omsorg och medkänsla.

Läs även:

Bibelundervisning


När barnen är i åldern 14-15 år erbjuds de möjligheten att delta i bibelundervisning. Målet med detta är att deltagarna får kännedom om Guds ord och de värden, som leder till ett innehållsrikt kristet liv. Undervisningen hålls vanligen en gång i veckan under ett halvt år och avslutas ofta med en församlingsfest.

Läs även:

Ungdomsmöten

Det finns väldigt många ungdomar i församlingen och de flesta lokala församlingar har möten speciellt för ungdomar en gång i veckan. Dessa arrangeras av och för ungdomar i åldern 12–35 år och brukar ledas av den lokala församlingens ungdomsledare. Som vanligt kan alla delta, och många ungdomar deltar med tal, vittnesbörd, sång och bön. Teman som engagerar och intresserar ungdomar brukar tas upp.
På regionala och internationella konferenser hålls också vanligen ungdomsmöten och utöver detta har vi även regelbundet ungdomskonferenser.

Läs även:

Regionala, nationala och internationala konferenser

Vi har egna konferenscenter i många länder, där det regelbundet arrangeras regionala, nationella och internationella konferenser. Förutom uppbyggande möten bjuder konferenserna ofta på både sport och kulturella aktiviteter.
Församlingens viktigaste mötesplats är Brunstad konferenscenter i Stokke nära Tønsberg. Här arrangeras internationella konferenser flera gånger om året. De flesta konferenser hålls under semestrar och högtider, och några arrangeras för bestämda målgrupper. Flera tusen personer från hela världen deltar på konferenserna, förutom att tusentals följer med på mötena via direktsänd TV.
Konferenserna och gemensamma aktiviteter på flera plan medverkar till att utveckla gemenskapen tvärs över stads- och landgränser.

Läs även:

Fester

Det finns mycket som kan firas, och i församlingen använder vi oss ofta av tillfället att samlas till festliga sammankomster. Det som firas varierar i olika länder och kulturer, men stora kristna högtider som julen och påsken firas naturligtvis, efter lokala traditioner. Det samma gäller för nationella helgdagar, som vännerna ofta firar tillsammans.
Födelsedagar firas på vanligt sätt, ofta tillsammans med familj och vänner. Vid speciella jubileumsdagar samlas ofta hela den lokala församlingen till fest med sång, tal och uppbyggande ord.

Ett innehållsrikt liv som senior

Att åldras medför såväl nya dimensioner som begränsningar i livet. Vi uppskattar högt våra seniorer och den erfarenhet och visdom som de representerar. Medan de yngre tar hand om de mer praktiska uppgifterna, använder många äldre mycket av sin tid i bönens tjänst, som är till stor hjälp och nytta för hela församlingen. Många lokala församlingar organiserar också seniorträffar med aktiviteter och utflykter. Gemenskapen och stämningen som råder vid dessa tillfällen gör att man särskilt tydligt kan se de goda frukterna vid deras liv, som uppnåtts genom ett långt liv av trofasthet och självuppoffring.

Läs även:

 

Nådegåvor – talanger 

Nådegåvor, eller talanger, kan vara medfödda eller så kan man få dem som gåvor av Gud senare i livet. Vi vill använda nådegåvorna till att uppbygga och hjälpa varandra på alla sätt.

Det finns olika slags nådegåvor, men Anden är densamme. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta. Den ene får av Anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samme Ande. En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar - och de är många - utgör en kropp, så är det också med Kristus. I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss. 1 Kor 12:4–13.

 

Organisation och struktur

Vi har för närvarande cirka 180 församlingar i mer än 65 länder världen över. Trots det är vi en församling med liten grad av formell organisation.

Vi har stor tro på Guds påverkan och ledning av varje individ som har en positiv och osjälvisk inställning. Vår gemenskap är därför byggt på att varje persons använder sin individuella förmåga och intresse till att uppbygga och skapa trivsel i församlingen.

Lokala församlingar

De allra flesta lokala församlingar håller möten varje vecka. Det sker antingen i egna eller hyrda församlingslokaler, eller i privata hem. Utöver detta har de lokala församlingana olika aktivitetserbjudanden, beroende på storlek och ålderssammansättning.
Under mötena är det frihet för alla att delta i uppbyggelsen. I denna frihet växer varje bror och syster – man och kvinna – fram till att tjäna och hjälpa varandra.
Lokalförsamlingarna har ett nära samarbete med varandra både nationellt och internationellt. Detta sker ofta i samband med regionala och internationella konferenser.

Församlingsföreståndare

Ansvar för lokalförsamlingens eventuella egendom ligger hos den lokala styrelsen. Denna består av den respektive församlingsföreståndaren tillsammans med flera andra personer. Varje lokalförsamling har en eller flera församlingsföreståndare, av vilka de flesta saknar teologisk utbildning. Genom trofasthet och lydnad mot Guds ord växer personerna fram helt naturligt till denna uppgift och vinner förtroende. På detta sätt utnämns församlingsföreståndarna enligt bibliskt mönster.
En gång om året samlas de ledande bröderna från ett antal lokala församlingar. Utöver detta finns det ingen central institution eller förvaltning.