Litteratur

Litteratur har helt siden starten rundt år 1900 hatt stor betydning i menigheten. Mye er laget og skrevet av oss, og gjennom årenes løp også noe om oss.

 

Litteratur om Brunstad Christian Church

Flere bøker har blitt skrevet om vår menighet av forfattere som er interessert i vår livsstil og tro. Dette er både generelle bøker som forteller litt om menighetens historie og bøker som fokuserer på trofaste mennesker som har spilt en viktig rolle i menighetens utvikling og historie, samt fokus på og vurdering av menighetens lære. Her er noen av dem:

Moe, Steinar (med tilsvar fra Smith, Kåre J.). De skal støtes ut : utstøtelse i Den Kristelige Menighet i møte med en luthersk tankegang.
Refleks publ., Norge, 2007, ISBN 82-996599-5-7

Dette er tittelen på boka som er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Steinar Moe og Kåre J. Smith. Dr. theol. Steinar Moe skrev i 2002 boken Hva lærer Smiths venner? Han har nå skrevet en bok om temaet Utstøtelse i Den Kristelige Menighet (Smiths venner) i møte med luthersk tankegang.

I denne boken inviterer han Kåre J. Smith, som forstander for Den Kristelige Menighet (DKM) til å komme med en egen artikkel i boken, og boken er blitt en dialogbok med to forfattere, Steinar Moe og Kåre J. Smith. Det er første gang noen av lederne for DKM har deltatt i et slikt prosjekt, og resultatet er blitt svært nyansert og oppklarende når det gjelder å få avklart en del av de myter og spekulasjoner som har versert rundt DKM.

 

Bratli, Kjell Arne. En herrens tjener: Sigurd Bratlie 1905-1996.
Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Tananger Norge, 2003, ISBN 82-91305-83-8

Sigurd Bratlies liv er historien om en mann som bokstavelig talt gjorde alt for evangeliets skyld. og som levde et langt liv i Herrens tjeneste. i antall år strakk hans liv seg nesten over et helt århundre, fra begynnelsen til slutten av 1900-tallet. I tre kvart århundre var han i virksomhet i den Kristelige Menighet; en tro tjener, hyrde og evangelist.

 

 

Sødal, Helje Kringlebotn (red.); Austad, Torleiv; Oftestad, Bernt; Leer-Salvesen, Paul: Det kristne Norge. Innføring i konfesjonskunnskap.
Høyskoleforlaget. Kristiansand, 2002, ISBN: 9788276343540 (8276343546)

 

 

 

 

Moe, Steinar. Hva lærer Smiths venner? Et bidrag til konfesjonskunnskap.
Færder Forlag, Norge, 2002, ISBN 82-7911-038-0

Det er skrevet lite om hva Den kristelige Menighet - Smiths venner - står for læremessig. Menigheten er ofret lite oppmerksomhet i den teologiske faglitteraturen. I denne boka retter Steinar Moe søkelyset på utvalgte sider av hva Den kristelige Menighet står for rent læremessig. Tilnærmingen til stoffet er det kritisk-analyserende med vekt på menighetens egen selvforståelse.

En spesiell grunn til å rette oppmerksomhet mot menigheten, er dens norske oprinnelse: Den sprang ut av Johan Oscar Smiths uorganiserte virksomhet i Horten i Vestfold ved begynnelsen av 1900-tallet. Siden har menigheten spredt seg til store deler av verden.

 

Sødal, Helje Kriglebotn. Barn med ulik tro: møte med livssynsmangfoldet i skole og barnehage.
Høyskoleforlag, Norge, 2000, ISBN 9788276342918

 

 

 

 

Bratli, Kjell Arne. Brunstad, Paradis Rett Forut.
Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Tananger Norge, 2000, ISBN 82-91305-67-6

For venner jorden rundt er Brunstad et levende sted, et sted som symboliserer det bindingsverk som holder menigheten sammen. Om de selv ikke har vært der, kjenner de noen som har vært på stevne, eller så har de hørt om stedet på andre måter. Mange kan jo også med dagens satellitt- og Internett-teknologi følge med på møter på Brunstad, og slik få livsnødvendig, åndelig påfyll. Det å oppleve det verdensomspennende broderskap i fri utfoldelse på Brunstad, gir styringssignaler videre i ens eget liv.

Boken om Brunstad blir dermed en fortelling om et paradis ved sommerfjorden, et feriested for den enkelte og et åndelig stevnested for en flokk mennesker som søker å leve slik de lærer. Inkludert de humørfylte sider som ferielivet og vennenes historier ofte gir.

 

Streiker, Lowell D., Ph. D. Smith’s Friends – A "Religion Critic" Meets a Free Church Movement.
Praeger Publishers, Connecticut, London, 1999, ISBN-10: 0-275-96084-6, ISBN-13: 978-0275960841

Ph. D. Lowell D. Streiker har etter to lengre opphold sammen med oss i både Norge, Europa og USA skrevet en bok om sine opplevelser og erfaringer.

«Smith’s Friends – A "Religion Critic" Meets a Free Church Movement» er på engelsk.

Et sammendrag fåes på norsk: Levende tro : «sannheten om Smiths venner» : en «religionskritikers» vurdering av en norsk frikirkelig bevegelse.
Skjulte Skatters Forlag, Tananger 1997, ISBN 82-91305-38-2

 

Bratli, Kjell Arne. Oppdrag Bagdad.
Fortuna Forlag, Norge, 1998 ISBN 82-7668-036-4.

Denne boken er basert på en sann historie. Mandag 20. november 1978 sendte den japanske legasjon i Irak beskjed om at det var foretatt arrestasjoner i Bagdad, blant dem en norsk pastor. Beskjeden ble ikke loggført i Utenriksdepartementet.

Den norske pastoren hadde imidlertid skrevet et brev til en dansk broder om at han, hvis Gud ville, skulle reise til Kairo fredag den 17. november. Hans kone regnet med at Sigurd Bratlie var hjemme i Norge rundt den 24. november. Men ingen ektemann dukket opp. Da bestemte hun seg for å ta kontakt med norsk UD som forsikret henne om at de ikke kjente noe til arrestasjonen, men lovet å undersøke saken. Fra irakisk UD innløp det melding om at de overhodet ikke kjente til noen ved navn Sigurd Bratlie.

Det hadde gått nærmere fire uker siden nordmannen sist ga livstegn fra seg. Mange har villet ha det til at den dramatiske fengslingen av Sigurd Bratlie var et uforklarlig mellomspill. Saken ble imidlertid fulgt på nært hold av en våken norsk journalist i Bagdad. Det var ikke vanskelig for en god avisnese å lukte at her lå det en temmelig eksplosiv og delikat story …

I «Oppdrag Bagdad» møter man fortelleren Kjell Arne Bratli på sitt beste, både som stilkunstner og spenningsforfatter.

 

Bratli, Kjell Arne. En Herrens kriger. Elias Aslaksen 1888-1976.
Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Tanager Norge, 1998, ISBN 82-91305-41-2

 

 

 

 

Bratli, Kjell Arne. Seilas mot Himmelens Kyst. En beretning om Johan Oscar Smith.
Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Tananger Norge, 1997 ISBN 82-91305-32-3

Dette er beretningen om marineunderoffiser Johan Oscar Smith, som omvendte seg til kristendommen og fikk Åndens dåp i 1900. Deretter ble han grunnlegger av menigheten kjent som Smiths venner.

 

 

Bratli, Kjell Arne. Korsets vei – en fortelling om Smiths venner.
Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Tananger Norge, 1995, ISBN 82-91305-23-4

 

 

 

 

 

Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Siden 1912 har menigheten hatt et eget forlag. Dette har blitt brukt for å spre evangeliet først gjennom litteratur, og nå også ved hjelp av det nyeste innen teknologi.

«…skal vi utgi et blad, da må vi arbeide for sannhetens fremme og ikke for bladets fremme, og så vil nok Gud sørge for bladets fremgang.»

Dette skrev Johan O. Smith i et brev til sin bror Aksel allerede i 1907. Noen år senere, i 1912, startet han utgivelsen av bladet Skjulte Skatter på forlaget med samme navn. Både forlaget og bladet finnes også i dag, og bladet utgis hver måned. Etter hvert som menigheten utover 1900-tallet spredte seg til flere land ble det opprettet datterselskaper for å kunne utgi litteraturen på flere språk.

Fra papir til podcast

Allerede kort tid etter oppstarten av forlaget begynte Smith å utgi større hefter og bøker om relevante, kristne emner. Forlaget har senere fortsatt å utvide sitt produktspekter. I tillegg til bladet Skjulte Skatter utgir forlaget i dag familie- og informasjonsbladet Mandelblomsten, bøker, video og lydopptak av mange slag – til oppbyggelse og hjelp på troens vei. Det nyeste av teknologi taes raskt i bruk for å bringe budskapet ut til menneskene mest mulig effektivt.

Omfattende, frivillig forlagsvirksomhet

Virksomheten er omfattende og foregår i mange land, som til sammen leverer materiell på over 30 språk. Mange personer er involvert, og alt arbeidet gjøres frivillig som en gave til Brunstad Christian Church gjennom Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag.

For kontakt med Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, kan du sende en mail til forlaget@skjulte-skatter.no

 

Vår egen litteratur

Vi har nå gjort tilgjengelig en mengde av den mest sentrale litteraturen vår gjennom 100 år for gratis nedlastning og/eller lesning på web. Gå til brunstad.orgs egen litteratur-portal.