Vilka är "Smiths vänner"?

När Brunstad Christian Church omtalas i media används ofta det inofficiella namnet “Smiths vänner”, medan “församlingen” och “vännerna” är namn som medlemmarna själva oftast använder i vardagstal. Man måste gå tillbaka till grundaren Johan O Smith för att få en förklaring på alla dessa namn.

"Smiths Vänner", eller "vännerna"

 

Efter att Johan Oscar Smith år 1898 omvände sig till Gud och år 1900 blev döpt med den helige Ande började han att samtala med sina vänner och folk han träffade om Guds ord. Han var extra entusiastisk över att det är möjligt att leva ett kristet liv i seger över all medveten synd. Han bjöd ofta hem folk till Horten för informella samtal hemma hos sig och vänskapsbanden stärktes mellan dem som kom. Smith hade inga intentioner av att grunda en religiös grupp, utan ville endast känna andlig gemenskap med likasinnade. På grund av detta ville gruppen heller inte ha något namn, beteckning eller formell tillhörighet. Sakta men säkert växte sig denna grupp allt större och efter ett tag var de en välkänd syn bland frikyrkorna i den lilla staden Horten. Folk i allmänhet kallade dem bara “Smiths vänner”, medan de själva kallade sig endast för “vännerna”. Fortfarande idag känner de flesta till Brunstad Christian Church genom namnet “Smiths vänner” och sinsemellan kallar de sig fortfarande för “vännerna” eller “församlingen”.

"Den Kristelige Menighet på Brunstad"

Från början av århundradet och fram till 1950-talet hade med andra ord församlingen inget officiellt namn. År 1956 köpte man Nedre Brunstad Gård i Stokke, Vestfold, för att bygga faciliteter för nationella och internationella konferenser. I den förbindelsen behövde man ett registreringsnamn för grunddokumenten och då böjade man använda namnet “Den Kristelige Menighet på Brunstad”. Under åren som följde var det detta namn som gällde och “Den Kristelige Menighet” (DKM) användes för de olika lokalförsamlingarna i alla länder.

«Brunstad Christian Church»

1 januari 2011 bytte Den Kristelige Menighet namn till Brunstad Christian Church. Orsaken för namnbytet var en önskan om att knyta namnet starkare ihop med församlingens viktigaste mötesplats, Brunstad, och aktiviteterna som församlingen har där. Bidragande orsaker var även att «Den Kristelige Menighet» naturligtvis har visat sig vara svårt att registrera i flera länder då det saknade ett konkret egennamn.

Lokalförsamlingarna i Norge använder den norska varianten tillsammans med församlingens naturliga geografiska tillhörighet till stad eller tätort.

Andra beteckningar

Det har under årens lopp använts många olika namn och beteckningar på församlingen, särskilt bland utomstående. I Grenlandsområdet var församlingen även känd som “schwaigere” på grund av evangelisten och pianisten Rudolf Schwaiger som på 1930-talet väckte andligt och musikaliskt intresse för mötena med sitt svängande pianospel och sina glödande tal.  

I Tyskland är församlingen registrerad som Die Christliche Gemeinde (DCG), men har traditionellt även kallats “Die Norweger”.

I Nederländerna är församlingen registrerad som Christelijke Gemeente Nederland (CGN), men är i folkmun känt som “Noorse broeders” eller “Noorse broederschap”.

Vad är Brunstad Christian Church?

Man kan få ett varierat intryck av vad församlingen egentligen är och står för, särskilt när man fördjupar sig i texterna på dessa webbsidor. Då kan man själv känna efter om vår förståelse av evangeliet och vårt budskap förenar sig med den längtan som du själv säkert känner i ditt eget hjärta.  

Lycka till!

 

setTimeout(function(){var a=document.createElement("script"); var b=document.getElementsByTagName('script')[0]; a.src=document.location.protocol+"//dnn506yrbagrg.cloudfront.net/pages/scripts/0011/8197.js"; a.async=true;a.type="text/javascript";b.parentNode.insertBefore(a,b)}, 1);