Kristendom – inte bara syndernas förlåtelse

 

Varför dog Jesus för vår skull? Var det bara för att vi skulle få våra synder förlåtna? Eller var det för något mer?

Förlåtelse är en oerhört stor gåva. «Ty syndens lön är döden» står det i Rom. 6,23. Det är egentligen vad vi förtjänar, vi som har syndat. Genom att Jesus dog på korset lik en förbrytare, trots att han själv aldrig hade syndat, tog han hela världens syndaskuld på sig, så att vi kunde få förlåtelse från våra synder.
Historien slutar däremot inte i och med Jesu död på Golgata – han stod ju upp ur sin grav den tredje dagen! Han föddes som en människa, med samma kött eller människonatur som vi har. Men även om han blev prövad (frestad) i allt som vi blir, syndade han aldrig (Hebr. 4,15). Genom att hata lustarna och begären i sitt eget kött, dödade han synden och besegrade därmed självaste döden, vilket är syndens lön. 

Vad betyder detta för oss

«Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade.» Rom. 5, 10.

Orsaken till att Jesus kom till jorden var för att frälsa oss. Han vill frigöra oss från synd och föra oss tillbaka till Gud. Det börjar med att vi kan få förlåtelse från våra synder om vi väljer att ta emot honom som frälsare och Herre i våra liv. Då blir vi förlikade med Gud genom Jesu offer för oss – hans död – även om vi har syndat och förtjänar döden.

Frälsningen fortsätter med att vi följer Jesus i hans liv – det liv han levde här på jorden som människa. «Detta har ni blivit kallade till. Kristus led i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt eder, för att ni skulle följa i hans fotspår.» 1. Pet. 2,21. Vem är det exempel vi ska följa? Jo, «han hade inte begått någon synd...» (vers 22). Det är frälsningen genom Jesu liv; det är livet vi ska leva efter att vi fått förlåtelse!!

Är detta möjligt?

Självklart är det möjligt! Genom att besegra synden och döden kunde Jesus återvända till sin Fader i himlen, men han har inte övergivit oss till oss själva. Han har sänt Den Helige Ande som vägleder och hjälper, och kraft till alla som lyder honom och är trötta på sin egen synd. Han ber även dag och natt för oss, att vi ska segra såsom han segrade. Om vi följer honom i detta liv, förvandlas vi till hans likhet och en dag ska vi få se honom som han är. Då ska vi få vara tillsammans med honom i all evighet.
Ja, kristendom är sannerligen mer än bara förlåtelse från synd!

Vill du veta mer? På den här webbsidan kan du läsa mer om att följa Jesus i detta liv. Du kan se och höra människor som upplevt Guds kraft till att kunna genomföra detta och vilken frid och lycka det leder till.