Vår historia

Församlingens historia visar att Gud välsignar när trofasta människor arbetar för att främja kärlek, rättvisa och sanning, först i sitt eget liv och sedan bland sina medmänniskor.

Begynnelsen

 

Johan Oscar Smith föddes 1871 och omvände sig till Gud 1898. Han spenderade mycket av sin tid på att granska Bibeln och det blev tydligt för honom att de första kristna präglades av en stark kärlek till Kristus och en levande tro på förvandling. Detta inspirerade Johan Oscar Smith så att han, två tusen år efter Jesu död, hittade tillbaka till samma tro som fanns i begynnelsen. 
Johan Oscar Smith var redskapet som Gud använde till att uppresa församlingen i modern tid. Se en kort film om detta här.

 

Johan O. Smith omvände sig till Gud som 26-åring, och genom sitt arbete i den norska marinen i Horten mötte han år 1904 Theodor Ellefsen. Ellefsen tog snart emot sanningarna som Smith förkunnade och han fick en tro på att det var möjligt att leva ett kristet liv i seger över all medveten synd. Då att Aksel Smith, Johans bror, anslöt sig till dem i 1905 började en livskraftig gemenskap ta form. Innan år 1910 hade gruppen av vänner utökats med 50-60 personer, utspridda i östra och södra Norge. De började samlas och hålla sina egna möten.
 År 1908 träffade Johan Oscar Smith den unge krigsskolekadetten Elias Aslaksen, som snart blev en av hans närmaste medarbetare. Aslaksen blev efter Johan O. Smiths död församlingens ledare fram till sin död år 1976.

 

Från söder till norr

Församlingens verksamhet startade i Horten, som vid den tiden var huvudbasen för den norska marinen. Många av Johan O. Smiths likasinnade var därför sjömän. Särskilt under första världskriget befann sig många av dessa ombord på fartyg som utförde neutralitetsbevakning längs den långsträckta norska kusten, och därmed fick de möjlighet att tala med människor om deras tro när de kom i land. På detta sätt slog Smiths lära rot på orter som Brevik, Kristiansand, Stavanger, Stord, Bergen, Måløy och Molde.
På 1930-talet uppstod många små och stora väckelser i dalarna där Elihu Pedersen, Aksel J. Smith och flera andra unga bröder evangeliserade. Bland annat härstammar församlingarna i Hallingdal och Valdres från denna tid.
Idag finns församlingen på cirka 20 orter över hela Norge.

Ut i vida världen

Redan på 1930-talet fick församlingen fotfäste i Danmark och Sverige, och från och med 1950-talet spred sig budskapet vidare till de flesta länder i Europa.
På mitten av 1960-talet började en växande verksamhet i Kanada och USA, där det i dag finns två stora konferenscenter och omfattande verksamhet i många delstater.
Till Sydamerika kom församlingen på 1970-talet och finns nu i Argentina, Brasilien, Chile, Paraguay, Peru, Mexiko och Aruba.
I Australien har det sedan 1970-talet uppstått tre lokalförsamlingar, och sedan slutet av 1990-talet har det även funnits en växande verksamhet i Nya Zeeland.
Församlingen kom till Indien på 1970-talet och tidigt på 1980-talet till Singapore och Hong Kong. Dessutom finns det idag församlingar i Sri Lanka, Indonesien och Dubai.
På den afrikanska kontinenten har det hänt mycket sedan början av 1980-talet, och församlingen finns nu bl a i Sydafrika, Egypten, Kenya, Kamerun, Uganda, Zimbabwe, Etiopien och Eritrea.
Redan på 1970-talet hade församlingen god kontakt med den underjordiska kyrkan i många östeuropeiska länder, men omständigheterna gjorde det svårt att göra missionsresor dit. Men efter kommunismens fall har missionsarbetet i Östeuropa verkligen ökat och församlingen har fått ett starkt fäste i många länder på detta område.
Församlingen driver idag verksamhet i mer än 65 länder på alla kontinenter.

Församlingen – Kristi kropp

«Jag har inte samlat åt mig själv, men åt Kristus som är församlingens huvud.». Detta sade Johan O. Smith på sin 70-års dag och kan fortfarande stå för något av det som kännetecknar församlingen. Smith insåg tidigt att tillhörighet till religiösa organisationer inte hade någon betydning för att kunna bli frälst. Med Bibeln som utgångspunkt lärde Smith därför att församlingen är Kristi kropp, där alla medlemmar själva måste ha kontakt med huvudet - Jesus Kristus - för att bli frälsta. Och när var och en har kontakt med huvudet, har de också uppriktig gemenskap med varandra. Våra ledare genom åren har med andra ord inte försökt bygga något runt sin egen person, utan har gett Gud äran för församlingens tillväxt och framgång.

Församlingen idag

Församlingen växer fortfarande snabbt. På många platser kännetecknas verksamheten av stora, entusiastiska ungdomsgrupper och det arbetas mångsidigt för att alla åldersgrupper ska kunna utvecklas i en sund och säker miljö. Därför byggs det ofta församlingslokaler kombinerade med aktivitetscenter, som möjliggör ett varierat församlingsliv.
Församlingens internationella mötesplats är Brunstad konferenscenter i Stokke nära Tønsberg. Där har vi arrangerat konferenser i över 50 år. Där samlas upp till 8000 personer från ca 30 länder flera gånger om året, och övriga kan följa med på mötena via direktsänd TV från i stort sett vart som helst i världen. Därifrån kan man än idag höra samma budskap som Johan O. Smith förkunnade för över 100 år sedan – budskapet om fullständig seger över all medveten synd.