Ett målmedvetet arbete – mission i Asien

Ett målmedvetet arbete – mission i Asien

Skriven av: Redaktionen | Publicerad: den 18 juni 2010

Missionsarbetet i Asien är ett arbete som har pågått under flera årtionden i många olika länder. Precis som andra arbeten arbetar man även här med ett mål för ögat.

Po Fung Wong är församlingsledare i Brunstad Christian Church i Hong Kong och har arbetat med mission i området i många år. Han ser på arbetet i Asien som en del av arbetet som pågår runt omkring i hela världen.
– Kristi kropp är något internationellt och inte något som delas in i regioner och kontinenter, förklarar han. Vi har den samma Ande här i Asien som de andra församlingarna i andra delar av världen och vi har en gemensam längtan efter att följa Jesus som vår förlöpare. Det märker vi när vi möts.
 

Ungdomshelg i Indonesien

 

Indonesien är ett land där Brunstad Christian Church har arbetat aktivt i många år. Denna enorma stat i sydöstasien med sina 280 miljoner invånare har även en liten församling i huvudstaden Jakarta på ca 10 – 15 vänner som håller regelbundna möten i de olika hemmen. Helgen den 11-14 juni möttes en liten grupp av ungdomar från Hong Kong och Kina vännerna i Indonesien för en liten ungdomssamling.

Detta var andra gången som församlingen arangerade en liknande helg i Indonesien och precis som förra året var responsen bland deltagarna väldigt positiv:
– Jag har bestämt mig för att aldrig mer vara ljummen utan att göra allt det jag gör av ett helt hjärta, säger Hans (till höger), 23 år gammal, från Jakarta när vi frågar honom vad han fick ut av helgen.
– Det gjorde också ett starkt intryck på mig att höra om uttrycket från Bibeln ”Den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike.” Jag vill rikta blicken framåt i mina situationer, glömma det som ligger bakom och sträcka mig efter det som finns att nå!
 

– Med Guds hjälp behöver jag aldrig synda mer, säger Miriam (till vänster), 23 år gammal, från Hong Kong.
– Mina problem i olika vardagssituationer är aldrig för stora för Gud. Han kan hjälpa mig, fortsätter hon entusiastiskt.

Samuel på 19 år från Jakarta (till höger på bilden) blev väldigt uppbyggd och stärkt av att vara tillsammans med vänner i sin egen ålder som har samma mål som han och med vilka han kunde dela erfarenheter från sitt eget liv och sin egen vardag.
– På många sätt har vi samma förhållanden och problem. Här kan vi stärka varandras tro och uppmuntra varandra till att vara trofasta i de olika situationerna, säger han.

Gemenskapen ger styrka

Flera ungdomar från olika delar av världen och som är aktiva medlemmar av Brunstad Christian Church, har flyttat till olika platser i regionen för kortare eller längre tid pga sitt jobb.
– Detta har haft stor betydelse för utvecklingen i Asiens olika församlingar, säger Po Fung Wong. Dessa bidrar till att dra åt rätt håll. Ofta är det små församlingar med få vänner, men när flera personer med samma mål möts upp och hjälper till i arbetet och i det som förkunnas blir även effekterna större. Gemenskapen i församlingarna är viktig! För många ungdomar gör det även större intryck att se hur hur dessa helhjärtade ungdomar lever än att lyssna på vad som förkunnas på möte, understryker Po Fung.