Framsidan av den allra första utgåvan av tidskriften Skjulte Skatter.
Framsidan av den allra första utgåvan av tidskriften Skjulte Skatter.

Skjulte Skatter 100 år

Skriven av: Trond Eivind Johnsen | Plats: Oslo, Norge | Publicerad: den 30 januari 2012

I januari 1912 publicerade bröderna Johan Oscar Smith och Aksel Smith det första numret av tidskriften Skjulte Skatter. I år firar tidskriften 100 år.

Johan Oscar Smith var, efter sin omvändelse 1898, en aktiv skribent och skickade ofta in texter till olika lokala tidskrifter. På grund av hans radikala och skarpa lära om Kristus uppenbarad i kött, Kristi kropp och lydnad mot Kristi bud returnerades allt oftare hans texter. Det var då tanken om en egen tidskrift föddes för de två bröderna.

100 år som snöplog i Guds tjänst

År 1909 skrev Johan i ett brev till sin bror: Du talar om tidskriften. Det bör födas i vila och komma fram av längtan; för Gud är den som fyller all vår längtan i Jesus Kristus. Allt i tidskriften måste föra till direkt gudsfruktan. Vi har tillräckligt med tidskrifter som ”berättar”. Vi behöver en tidskrift som ”arbetar” full av Ande och liv.

Senare, år 1911, precis innan publiceringen av det första numret, skrev han åter om tidskriften: Skjulte Skatter kommer att fungera som en snöplog för folk kan inte se vägen. Det är vitt överallt – översnöat. Satan regerar verkligen i en ljustes ängels gestalt.

Tidskriftens första utgåva öppnar med följande ord från bröderna Smith:

Framdrivet av en inre längtan och övertygelse utges härmed det första numret av «Skjulte Skatte». Helgat Herren ber vi att tidskriften ska bli en tjänare för de troende till att kasta ljus över vägarna som leder till en djupare gemenskap med vår Herre Jesus Kristus. Tidskriftens mål är att föra fram sådan sanning som leder till tro och gudsfruktan. Tit. 1:1.

 

I 100 år har denna «snöplog» getts ut i allt fler länder och på flera olika språk. På detta sätt har Smiths budskap nått ut till över 65 länder där Brunstad Christian Church har församlingar. Allt fler människor fängslas av Smiths sanningsälskande texter baserade på Guds ord och har genom tidskriftens verkan kommit in i det liv som Smith själv levde.

«Att en sådan tidskrift, helt fri från populistiska resebeskrivningar och reklamfinansierad ekonomi, har kunnats ges ut varje månad i hundra år är i sig själv ett Guds mirakel och något enanstående i vår tidsålder!» skriver dagens redaktörer, Kåre J. Smith och Sigurd Johan Bratlie i årets jubileumsnummer.

«Bruden»

Smiths första stycke i Skjulte Skatter, i januari 1912, hade titeln «Bruden». I detta stycke förklarar han vem som är Jesu dyrt köpta brud och vilket förhållande som råder mellan bruden (församlingen) och brudgummen (Kristus).

Du kan läsa stycket «Bruden» från 1912 (på norska) av Johan Oscar Smith här.

Beställa Skjulte Skatter

Tidskriften, som kommer ut varje månad, ges ut av Stiftelsen Skjulte Skatters forlag. Om du vill beställa tidskriften eller prenumerera gratis i tre månader, kan detta göras på förlagets hemsida.