Heidi Gjøsund berättar om hur hon upplevde sitt besök hos församlingen i Amazonas..
Heidi Gjøsund berättar om hur hon upplevde sitt besök hos församlingen i Amazonas..

Tankar vid Amazonas mynning

Skriven av: Heidi Gjøsund | Publicerad: den 4 januari 2011

En resa kan förändra ett liv. Det upplevde jag personligen när jag besökte församlingen i Pará, Brasilien i början av december.
 

Vid mynningen av Amazonfloden nära staden Abaetetuba, ganska långt norrut i Brasilien finns det en grupp på ca 130 personer. Dessa var vi så lyckligt lottade att få besöka. Dagarna som vi tillbringade i Amazonas blev de viktigaste och mest speciella dagar i mitt liv.
 

Varför? Det är svårt att förklara, men jag kunde se att människorna där lever evangeliet i praktiken. Jag mötte en församling så full av livskraft, glädje och framtidshopp som jag aldrig mött förut. Jag träffade människor som verkligen älskar Guds ord mer än allt annat, och som bara ville rätta sig efter detta sanna Ordet. 
 

Entusiasmen strålade av gruppen med barn som jag mötte, och de sjöng av hjärtans lust på mötena. En grupp barn med en blick som fäste sig i djupet av mitt hjärta, och som jag i samma ögonblick visste att jag säkerligen aldrig skulle glömma.

Jag mötte en grupp ungdomar med hjärtan som brann för evangeliet och församlingen. En sammanhållen, brinnande målmedveten och ivrig grupp av ungdomar som har fattat beslutet att följa Jesus.

Detta möte fyllde mig med otrolig respekt och oändliga tacksamhet för hur evangeliet kan göra en person, som tar emot det, genomgripande lycklig. Det gav mig hopp och tro även i mitt eget liv, och en större medvetenhet om vad jag är kallad till
.

Under dagarna hos dessa människor knöts eviga vänskapsband, och även om vi kanske inte träffas igen här på jorden, kommer vi alltid att vara med varandra i bön och ande