2015 Sommarkonferens i Indien

2015 Sommarkonferens i Indien

Skriven av: Simeon Matthew | Plats: India | Publicerad: den 30 juni 2015

Få en glimt av den spännande sommarkonferensen i Indien!

Sommarkonferensen i Indien började med ett stormigt regnväder i år. Lika kraftfulla och uppmanande Guds ord talades av bröderna. I början uppmuntrades vännerna som samlats från Indien, Sri Lanka och Dubai på Angamaly Convention Center, att rikta in sig på det inre livet genom hela konferensen.

Musikalen gjorde verkligen intryck på barnens sinnen.

"Han väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungasätt." (Jes 50:4) Vännerna uppmanades att ha ett ”vakande öra” för att alltid höra Andens röst istället för att rättfärdiga sig själva. På så sätt kan var och en utstråla Guds ära så som Jesus gjorde med sitt liv.

Mellan mötena fanns det många aktiviteter och en musikal för barnen kring temat ”Det är ditt val!” Musikalen gjorde verkligen intryck på barnen.

Vidare lärde sig barnen mer om skillnaden mellan rätt och fel val i en aktivitet med flera exempel från Bibeln om Jesus, Eva, Josef, Rut, den goda samariten, Job och Daniel. Senare vittnade de och barnen talade om hur de alltid ville göra rätt val.

Barnen talade om hur de alltid ville göra rätt val.

Sedan delades de små upp i två grupper och fick peka ut de bra och de dåliga valen på situationskort som de fått. Det blev uppenbart från deras svar att de på allvar ville göra rätt val i varje situation i sina liv. Specialgjorda ”Det är ditt val!”-presenter delades ut följt av fler aktiviteter som både unga och gamla deltog i med stor iver.

Vännerna sa sedan "hej då" efter fem välsignade dagar, fast beslutna om att ta upp en kamp i varje situation.