Brödrakonferens i Östeuropa 2011

Brödrakonferens i Östeuropa 2011

Skriven av: Sasha Tjupa | Plats: Ternopil, Ukraina | Publicerad: den 18 november 2011

I västra Ukraina, i staden Ternopil, hölls en konferens under den första helgen i november. Denna konferens riktade sig till män i Östeuropa.

I en av våra sånger sjunger vi «Så gott det är att möta våra vänner». Under brödrakonferensen i Ternopil kunde man direkt märka att vännerna som hade kommit från olika länder, var glada för att se varandra igen. Här kunde man ha gemenskap med människor med samma tro och som strider samma strid i livets situationer.

Under första möte fick vi höra ett mäktigt tal av församlingens föreståndare, broder Kåre J. Smith. Han talade om Abrahams tro. «Ty vad säger Skriften? Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet.» Rom 4:3. Vad trodde Abraham? Trodde han att Gud bara skulle tillräkna honom en son eller kanske ge honom en son i himlen? Nej, Abraham trodde att Gud skulle ge honom en son nu här på jorden. När vi inte litar på vår egen kraft, utan på Guds kraft och nåd, att Han ska göra ett verk i oss, då ska denna tro räknas oss till rättfärdighet.

Man kunde märka glädjen över mötet överallt bland både unga och gamla, men tyvärr går tiden så fort när vi är tillsammans och hemresan närmade sig för alla vänner. Men vad tar de med sig hem? Och hur kommer trons ord, som de hörde under konferensen, att påverka deras vardag?

Anatolij Zjdanov, Ryssland:

Jag förstår att allt som jag hörde på mötet måste praktiseras hemma och i församlingen. Jag måste arbeta för att få äkta broderkärlek, precis som Paulus. Han älskade bröderna som nästan inte älskade honom. Jag vill ha faderlig omsorg för de unga bröderna och inte leva ett egoistiskt liv.

 

Pjotr Balika , södra Ukraina:

Allt är möjligt för den som tror och tron prövas genom svåra förhållanden. Under en tid trodde jag inte på seger och jag bad mycket till Gud om hjälp. Så hamnade jag i en situation där jag inte kunde lita på människor utan bara på Gud och tack vare Guds hjälp så tror jag nu på seger och rensar mig för att få en obesmittad broderkärlek.

 

Sergej Drobin, norra Ukraina:

Jag har bestämt mig för en radikal förändring i mitt liv. Jag fick nämligen se att jag saknar äkta kärlek. På konferensen fick jag tro på att jag ska segra över synden. Hemma praktiserade jag dessa ord: «All lögn är synd», och dessa ord påverkade människorna starkt. De kunde inte säga något emot. Jag vill vara trofast mot Gud i mina dagliga situationer och på min arbetsplats.

 

Teofil Weis, Ungern:

Jag hörde att jag måste arbeta för att få äkta kärlek. Jag måste bära korset och inte leva ett egoistiskt liv. Det kommer att hjälpa mig i arbetet med de unga i min hemförsamling. Under varje konferens bestämmer jag mig för att praktisera det jag har hört i min vardag.

 

Kornel Mihai, Tyskland (ursprungsland Rumänien):

Jag flyttade till Tyskland, min hustrus hemland, då Rumänien låg under kommunismen. Under konferensen ville Gud få sagt något speciellt till bröderna i Östeuropa. Abrahams tro. Det innebär att man inte söker det jordiska. Fattiga människor frestas till att inte ta emot Jesu ord «Sök först Guds rike och hans rättfärdighet» (Matt 6:33). Men jag kommer ihåg en bror från Rumänien. Han var fattig och ville resa till Spanien för att tjäna lite pengar till sin familj, men allt detta var i samarbete med orättfärdiga människor. Därför bestämde han sig till sist för att inte åka utomlands, utan istället be till Gud om hjälp. Efter en tid blev han rikligen välsignad av Gud med både ett bra jobb och hus.