Brunstadfest i världens nordligaste församling

Brunstadfest i världens nordligaste församling

Skriven av: I. M. Larsen | Publicerad: den 14 juni 2012

«De ungas ära är deras kraft» står det i Ordspr. 20:29. Men vad betyder det egentligen? På Brunstadfesten i den nordnorska staden Harstad belystes detta tema på ett tydligt och praktiskt sätt med hjälp av tal, flera olika kortfilmer, panelsamtal och körsånger.

Fest- och programledare Kjetil Gjøsund berättar att festens tema har sin grund i den stora, kraftfulla ungdomsgruppen i Harstad. Församlingen i Harstad består till extra stor del av ungdomar som lever för Jesus. Därför tyckte vi att det passade extra bra för oss, berättar han.

Men vad är orsaken till att det finns så många ungdomar?

Gjøsund tror att orsaken till den stora ungdomsflocken är att ungdomarna har varit välsignade med en tydlig och klar förkunnelse av Guds ord i sin församlingsmiljö. – De som förkunnar Ordet är inte populistiska barn- och ungdomsledare som vill ha anhängare, utan de har själva som ganska unga, i kraft av livets ord, fått ett lyckligt och intressant liv som överskrider det genomsnittliga. Gjøsund tror att detta gör att ungdomarna själva fattar intresse för samma liv. 

– De som förkunnar Ordet är inte populistiska barn- och ungdomsledare som vill ha anhängare, utan de har själva som ganska unga, i kraft av livets ord, fått ett lyckligt och intressant liv som överskrider det genomsnittliga.

Vad betyder «De ungas ära är deras kraft»?

Och det är just precis ungdomarna som denna fest riktar sig mest mot. Med hjälp av förebilder från egna ungdomsår, gör bröderna budskapet enkelt och klart för de unga. I en inledande film blir Brunstadfestens tema belyst på flera sätt. Här kommer det fram vad som ligger i bibelversen: «De ungas ära är deras kraft» (Ordspr. 20:29).

– Som ung har man inte så mycket visdom, kunskap och livserfarenhet, men man har en stark kraft över sig genom att ha ett helt och rent hjärta för Gud

– Som ung har man inte så mycket visdom, kunskap och livserfarenhet, men man har en stark kraft över sig genom att ha ett helt och rent hjärta för Gud, säger Kåre J Smith. – Och den handlingskraft detta ger en, är en väldigt stor ära för en ungdom.

Den helige Andens kraft

Filminslagen tillsammans med övriga festelement, får även fram hur viktigt det är att bli fylld med den helige Andens kraft tidigt i sin ungdom. – Det är endast i denna ande som vi kan besegra synden i köttet, säger Kåre J Smith. Det kommer även fram hur viktigt det är att vara noggrann i alla små och stora situationer. Om man försöker fuska och synda lite grann i det dolda, lämnar den helige Ande oss med detsamma. Hjärtat måste bevaras helt rent om vi ska få behålla denna kraft resten av livet.

Brunstadfesten är fullspäckad med olika spännande inslag. Församlingen i Harstad kan bland annat visa upp en show utöver det vanliga. Efter ett fint kulturellt inslag med samer, denna landsdels urfolk, i centrum, visar de unga samerna en ny sida av kulturen genom att ta över scenen med häftiga hip hop «moves». Detta till publikens stora glädje.

Festen avrundas med en film där människor runt omkring i världen berättar vad de hade gjort om de hade varit unga idag. Därmed får ungdomarna många viktiga råd och förmaningar som de kan ta med sig hem till sina egna liv.

Efter tre och en halv timme är TV-sändningen över och en tacksam festledare, Kjetil Gjøsund, kan berätta att han är väldigt nöjd med festen.

– Jag sitter kvar full av respekt och tacksamhet av att ha fått lov att vara med på att gör något till välsignelse för så många människor i hela världen. Människor med helt olika bakgrunder, kulturer, miljöer, uppväxtvillkor eller ekonomi, men med samma hopp och tro i livet: att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom. (2. Pet 3:14)