'Den som segrar' – Brunstadfest från Drammen

"Den som segrar" – Brunstadfest från Drammen

Skriven av: Espen Kyllevik | Plats: Brunstad, Norge | Publicerad: den 30 oktober 2013

Brunstadfest

• Två gånger om året arrangerar Brunstad Christian Church en så kallad ”Brunstadfest”, med fokus på missionsarbete och gemenskap.

• En direktsänd TV-sändning gör det möjligt för mer än 20 000 vänner i hela världen att följa evenemanget.

• Värdfolksrollen går på rundgång mellan de lokala församlingarna runt omkring i världen. Den här gången är det församlingen i Drammen som är arrangör.

• Varje Brunstadfest har ett eget tema som hela programmet byggs runt. Temat för Brunstadfesten i Drammen är ”Den som segrar”.

Lördagen den 12 oktober blev en mäktig och intressant dag för dem som befann sig på Brunstad Conference Center i Stokke. Runt 3100 festklädda personer satt i storsalen, spända över att få vara med på Brunstadfesten, som det här halvåret arrangerades av BKM Drammen. Tema för höstens fest var ”Den som segrar”.

Menighetsledare Kåre J. Smith började sitt festtal med att säga att det alltid har funnits ett budskap om seger i församlingen. Han läste från Efesierbrevet 6:10: ”Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft.” och förmanade alla att ta emot det ordet, för det gäller vår framtid! ”Den som segrar blir stark i Herren. Den som segrar vet att det enda djävulen kommer med är förlust. (…) Du kan istället få det fridfullt och gott.”

Det alltid har funnits ett budskap om seger i församlingen

Festen präglades av kreativa inslag av och för barn, ungdomar och vuxna. Det fanns tankeväckande filmer, en färgrik barnshow och en rörande musikal. Ungdomarna under 18 år från Drammen framförde en energisk scenshow och det var en fantastisk och inspirerande glöd som strålade från deras ansikten.

På slutet fick vi se en väldigt intressant film av Kåre J. Smith i Jerusalem. Hans levande sätt att berätta om vad som väntar den som segrar gjorde djupt intryck på församlingen. ”De mest moderna människorna som lever på jorden idag är de som segrar. Det vi har framför oss är det vi ser i segerns ande.” Han berättade med inlevelse om vad som kommer att hända efter uppryckelsen och tusenårsriket.

De mest moderna människorna som lever på jorden idag är de som segrar

Den som älskar personen Jesus är i förväntningens ande. Hela ditt liv är egentligen förväntningens ande. Vi hör ropen från dem som är hemma. De ropar till oss: ”håll ut, ge inte upp, älska inte världen, frigör dig från alltihop!” Jesus kommer att hämta dem som förväntar honom. Låt inte någon ta segerkransen från dig! För det är det du har kallats till. Det är slutmålet med ditt liv”.

Festen avslutades med en mäktig körsång och hjärtana bankade med hopp och glädje över den framtid som väntar oss om vi lever ett liv i seger över synden.

Medan gästerna och värdarna avnjöt både kvällsmat och gemenskap fick vi prata med Terje Bråthen, som var projektledare för temat.

Gratulerar Terje, festen blev ju vällyckad! Hur tycker du själv det gick?
”Jag tycker att det gick över all förväntan. Jag blev djupt rörd av tyngden av evangeliet om seger, och även om jag har hört det många gånger så blir jag lika rörd varje gång. Det har en stark påverkan.”

Hur valde ni det här temat?
”Det kom fram genom grupparbete. Vi hade några tankar kring budskapet, men slet lite med ett slagord. Till slut var det en som ringde mitt på natten och hade kommit på det. Aktualiteten i det verkade på oss. Det är verkligen ett aktuellt tema.”

Eivind Johnsen hade mycket med projektet att göra och var väldigt förnöjd med festen.

”Jag var nervös igår, men idag är jag lättad. Allt gick som planerat.”

Vad har det här gjort med dig personligen?
”Det är svårt att sammanfatta, men det har knutits band med vännerna från Drammen. Och så har temat för festen satt sig ordentligt fast i mig. Man kan inte hålla en Brunstadfest utan att dryfta temat med sig själv.”

En av gästerna, Elise Carlsen från Eiker, sammanfattade sin upplevelse av festen: ”Den var enastående och väldigt uppbygglig, och jag har fått en förnyad syn på livet, framtiden och vardagslivet.”

Klicka på bilderna under och se många fina glimtar från festen!