En aktiv församling

En aktiv församling

Skriven av: I.M.Larsen | Publicerad: den 19 mars 2012

Brunstad Christian Church är en församling med hög aktivitetsnivå, båda andligt och praktiskt sett. Vad är tanken med allt som händer i församlingen?

I artikeln ”En vecka med Brunstad Christian Church” träffade vi sex personer från BCC Østfold för att uppleva livet i församlingen. Efter att ha spenderat en hel vecka tillsammans med dem kan vi dra slutsatsen att det är otroligt mycket som händer under loppet av en vecka i BCC. Men vad är orsaken egentligen?

Ole Olsen har ansvaret för församlingen i Østfold. Olsen säger att engagemanget i församlingen har flera perspektiv. – Först och främst har vi det andliga perspektivet som är den röda tråden genom allt vi gör. Men verksamheten i församlingen har också ett praktiskt och mer mänskligt och socialt element.

Uppbyggelse

– Allt binds samman till trostärkande sammankomster för alla närvarande och ska vara till ära för Kristi kropp som byggs nu i den nya paktens tid.

Om vi har ett hjärta som vill tjäna Gud så ger alltihop ett andligt utbyte.

Olsen förklarar att Kristi kropp är bildligt talat de människor som lever efter Guds ord och vilja här på jord. På denna kropp är Kristus huvudet som alla lemmar står i kontakt med. – I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, skriver Paulus till korintierna. (1. Kor. 12:13) I den Ande som driver oss till att döma synden i oss själva har vi åtkomst till Fadern, förklarar Olsen. Och alla som lever ett sådant liv har gemenskap med varandra. När sådana människor träffas blir det gemenskap. Om vi har ett hjärta som vill tjäna Gud så ger allt andligt utbyte.

Anders Andersen har ansvaret för ungdomsgruppen i Østfold. Varje fredag samlas de för ungdomsmöte. Förutom det så deltar de i väldigt många saker under veckan. Allt från Aktivitetsklubb på tisdagar till ungdomsmöte på fredagar och församlingsmöte på söndagar.

Andersen poängterar också att det genomgående målet bakom allt som händer i församlingen är att alla ska styrkas och utvecklas i sitt förhållande till Gud. För en ungdom är det ett högt mål att besegra syndiga benägenheter och lustar som starkt påverkar alla människor, inte minst när man är ung. När den enskilde fokuserar på detta i de olika livssituationerna, blir det inte bråk och splittringar utan tvärtom trivsel, tacksamhet och enhet.

Att bli bevarad

Ole Olsen lägger även vikten på de andra sidorna av verksamheten i församlingen. Han tar de yngsta ungdomarna och barnen som exempel. – Barn och ungdomar behöver aktiviteter. Det skapar trivsel och engagemang.

– Barn och ungdom behöver aktiviteter. Det skapar trivsel och engagemang.

Barn och ungdom är ju en utsatt grupp. Fram till dess att de föds på nytt personligen behöver de sysselsättning som engagerar dem. Det som gärna bevarar dem i denna tid är den godheten de ser och upplever från människor som står dem nära.

Andersen poängterar att det är en bevarande kraft i sig själv att vara upptagen med något. Annars kan de lätt gå runt utan mål och mening och då är risken större för att de hamnar i något som de kommer att ångra senare i livet

Den praktiska dimensionen

Ole Olsen ser även den praktiska betydelsen som frivilligt arbete har särskilt för ungdomen. Olsen talar om att ungdomarna blir väl förberedda till att klara sig i arbetslivet. Genom frivilligt arbete lär de sig allt från olika hantverk som målning, snickeri och stenläggning till servering på fester, matlagning och inte minst administration och ledarskap. Listan kan göras lång. – Vi ser dessutom att ungdomarna känner sig delaktiga i det de håller på med. Vi upplever till exempel väldigt lite skadegörelse.

– Det är ju även så i samhället att folk ropar efter åtgärder och erbjudanden och förväntar att samhället ska ställa upp. Det ligger i församlingens kultur att skapa sådana erbjudanden själv. Vi sätter igång och får ungdomarna med oss.

Både Andersen och Olsen talar entusiastiskt om betydelsen av att få lov att vara med och ge, antingen i form av fysiskt arbete eller i form av arrangemang av fester, resor eller aktiviteter för barn och ungdom. 

Den om välsignar ska trivas

- Det att ge av sig själv, ge tid och krafter för andra, ger en otroligt stor glädje och välsignelse. 

- Det att ge av sig själv, ge tid och krafter för andra, ger en otroligt stor glädje och välsignelse. Den som vederkvicker andra, blir själv vederkvickt, står det i Ordspråksboken 11:25. Det är helt enkelt Guds lagar som uppfylls, säger Andersen entusiastiskt.

- Det var lite kul att se; min dotter på 13 år kom hem från en städning igår och log jättenöjt från öra till öra, berättar Andersen. Det betyder något för dem att få delta och göra en insats. Känna att de betyder något.

Han berättar även entusiastiskt om Aktivitetsklubben, där barnen får minnen för livet tillsammans med äldre ungdomar som är bra förebilder för dem. Här träffar de ungdomar som hittar på och planerar roliga saker för dem och som ger dem sin fulla och hela uppmärksamhet. Det är ju väldigt stort. Det är även en fantastisk hjälp för ungdomarna själva att rikta tankarna bort från sig själva och sin egen egoism. Och om man frågar dem så är de glada och tacksamma. De är lyckliga. De arbetar på sig själva så att de kan få mer tålamod och större kärlek till barnen.

Det är alltså en mångsidig vinst av allt det som händer i församlingen. Olsen och Andersen tänker först och främst på vilken avgörande hjälp till att leva efter Guds vilja uppbyggelsen och gemenskapen med de andra lemmarna är. De understryker även den bevarande funktionen aktiviteterna i församlingen har för barn och ungdom samt den trivsel och glädje det ger dem. Aktiviteterna och frivilligt arbete har även många praktiska fördelar och mycket välsignelse för alla.