En ständigt växande och djupare gemenskap

En ständigt växande och djupare gemenskap

Skriven av: Karen-Birgitte Larsen | Plats: Norge | Publicerad: den 5 juli 2010

BRUNSTAD, NORGE: Söndagen var den första dagen av sommarkonferensen på Brunstad. Frank Ditlefsen med sin familj är bland de över 8500 deltagare som ser fram emot två veckor av andlig uppbyggelse, aktiviteter och gemenskap.

Lär känna Brunstad, familjen Ditlefsen och se och hör utdrag ur Kåre J. Smiths tal på konferensens första möte (ovan). 

- Guds ord förkunnat kraftfullt

Sommarkonferensen på Brunstad har en särskild betydelse för tusentals av församlingens medlemmar över hela världen. Men vad är speciellt med detta sammanträde och vilken betydelse har sommarkonferensen för personerna individuellt?

Tielman Slabbert (Vanderbijlpark, Sydafrika)
 

– Det som är speciellt för mig är gemenskapen vi har på Brunstad. Här träffar jag varje år mina kära vänner från hela världen och kan spendera kvalitetstid med dem. För varje år som går upplever jag hur vår gemenskap ökar, växer djupare och blir mer värdefull. Här delar vi ljuset och hjälpen som vi får från Gud och hans ord.

– Att komma till sommarkonferensen är avgörande för mig! Det är här jag hör Guds ord och får hjälp för mitt liv. Jag ser det som det står skrivet i Jesaja 2:3: Ja, många folk skall gå i väg och säga: "Kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han skall undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar." Ty undervisning skall gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem.

Tove Rytter Berrocal (Lillesand, Norge)

– När jag tänker på sommarkonferensen, tänker jag på sången i Herrens Vägar. «Stig upp och se på Sion – våra högtiders stad». Det är högtid att komma till Brunstad – precis som när de heliga i sin tid gick upp till Jerusalem.

– På konferensen förkunnas Guds levande, rena och klara ord, så jag kan få ljus och hjälp i mitt personliga liv. Om jag är ödmjuk i mitt hjärta när jag sitter på mötet och lyssnar, kommer Gud att öppna mitt inre öra för hans tal. Då får jag den hjälp jag behöver. Mitt livs syfte och mål sätts i perspektiv på Brunstad.

Claude Kue Kamdem (Kamerun)

– På konferenserna förkunnas Guds ord kraftfullt till alla. Det som är speciellt med sommarkonferensen är att barn, ungdomar och vuxna inte bara ges Guds ord, men även möjlighet till många roliga aktiviteter, vilket skapar en mycket god atmosfär för alla.

– För mig personligen innebär sommarkonferensen en tid med gemenskap med många från olika delar av världen. Jag lär känna de andra och jag dricker mer av livets vatten, som är Guds ord och som väller fram på Brunstad. Brunstad är vårt Jerusalem, och varje sommarkonferens är för mig som det står skrivet i Psaltaren 122:1-5: Jag blev glad när man sade till mig: "Vi skall gå till Herrens hus." Våra fötter fick träda in i dina portar - - - Ty där står domarsäten, troner för Davids hus.  

Mirjam Wong (Hong Kong, Kina)

– Eftersom jag bor på andra sidan av jorden är det fantastiskt och alldeles speciellt för mig att delta på sommarkonferensen. Där kan jag träffa alla mina vänner från alla olika platser på ett och samma ställe. Eftersom vi alla har exakt samma längtan, blir gemenskapen och trivseln extra bra.

– Att komma till konferensen är för mig som att komma till en fest där jag får andlig mat och uppmuntran, vilket alltid är till stor hjälp för min personliga utveckling.

 

Grethe Johansen (Grimstad, Norge)

– Vi delar sommarlovet med underbara vänner och får känna massor av glädje och trivsel. Gemenskapen förstärks på möten och sammankomster.

– För mig personligen har det haft stor betydelse att jag fick delta på sommarkonferensen för första gången som 13-åring. Jag förstod inte mycket då, men vännerna var så hjärtligt goda emot mig. Jag fick uppleva omsorgen som det talades om på mötena. Sedan dess har jag varit helt beroende av den andliga påfyllning som ger kraft till att kämpa trons goda kamp. Personligen är jag uppriktigt tacksam för Brunstad och alla mina underbara vänner!