Gäster från Afrika på augustikonferensen 2011

Gäster från Afrika på augustikonferensen 2011

Skriven av: Inga M. Larsen, Trond E. Johnsen, Ruben Ellefsen | Plats: Brunstad, Norge | Publicerad: den 21 augusti 2011

Till Brunstad Christian Church augustikonferens 2011 hade nästan 6000 människor från 37 olika länder kommit för att delta. Många av dessa hade blivit inbjudna för att delta med uppbyggelse och erfarenheter från sina respektive länder och för att få inspiration till det fortsatta arbetet med sina medmänniskor i det området där de bor. Vi träffade några från den afrikanska kontinenten.

Charles Ochieng Omolo, Ogango i Kenya

Den 5 august iår kom Charles till Europa för första gången. Efter att ha besökt kära vänner i Brunstad Christian Church runt om i Europa, befinner han sig nu på sommarkonferensen på Brunstad. Charles jobbar som rektor på en skola i Ogango. Han är pappa till 12 barn varav två är adopterade.

Sedan han kom till församlingen 1999 har han alltid velat besöka Brunstad för att lära sig mer om Brunstad Christian Church och församlingens verksamhet. «Jag har läst mycket av församlingens litteratur och har fängslats av budskapet. Jag har känt en djup längtan efter att få komma till Brunstad för att höra Guds ord från bröderna, så att jag kan hjälpa mer i min församling

Charles ser fram emot att praktisera det han har lärt sig på Brunstad när han reser hem igen till sin famlij och församlingen i Ogango. «Allt jag har fått lära mig här har hjälpt mig väldigt mycket personligen. Genom att praktisera ödmjukhet – praktisera allt det som jag har hört och sett – kan jag bli till en stor hjälp för vännerna i Ogango

 

Daniel og Cynthia Onyango, Nairobi i Kenya

Daniel, föreståndare för Nairobi-församlingen, är på Brunstad för tredje gången. Denna gång med sin fru. De kom den 12 augusti och åker hem den 29:e.

«Brunstad är vår plats där vi hör hemma. Här upplever vi liv, äkta frälsning och andlig uppbyggelse

För paret är det interaktionen som man upplever av att själv befinna sig på Brunstad som är viktig. De deltar aktivt på samlingarna eller i samtalen mellan mötena med både gamla och nya vänner. Det de lär och upplever på konferensen tar de med sig hem och arbetar vidare med tillsammans med sina vänner i Kenya.

Det har varit extra nyttigt för Cynthia att komma till Brunstad och lära mer om hur hon kan ha omsorg för andra då hon jobbar med unga flickor som har det dåligt ställt i Nairobi.

Martin Tchouya, Douala i Kamerun

Församlingen i Douala har en egen lokal som de själva har byggt och där de samlas tre gånger i veckan för att uppbygga varandra i tron och för övrigt driva aktiviteter för barn och ungdom.

Tchouya kom til Brunstad för första gången i augusti 2010. Den 12 augusti var han åter på plats redo att uppleva gemenskap och trivsel med vännerna på Brunstad. Egentligen skulle han fru också vara på plats, men pga av nekat visum blev hon förhindrad att komma. Den 21 augusti åker Martin tillbaka hem till Douala tillsammans med sina två vänner från Kenya. 
 

«Det jag har fått på Brunstad har hjälpt mig att förstå att om arbetet med ungdomarna och barnen ska lyckas, så att de inte går under i fattigdom och nöd, måste jag bli mer ödmjuk så att jag kan höra deras behov och fokusera på vad som är praktisk hjälp för dem i vardagen. Först då kan jag bli till hjälp för dem.»
 

Tchouya berättar även att han gärna skulle ha haft med sin fru så att hon kunde få inspiration till arbetet med de unga flickorna och kvinnorna i Kamerun. De behöver en medarbetare som förstår deras behov. Han hoppas därför att hon kan följa med till Brunstad en annan gång

Nsong Christoffer, Yaoundé i Kamerun

Christoffer (41) är deltaktig i ansvaret för barn- och ungdomsarbetet i Yaoundé. Uppehållet på Brunstad har gett honom viktigt inspiration som han vill ta med sig hem till sina fem barn och barnen och ungdomarna i hans lokalförsamling. Församlingen i Yaoundé är den församling i Kamerun som har vuxit mest. Från att ha haft 95 medlemmar 1995 har antalet vuxit till 180 stycken. I regi av Brunstad ska det inom kort byggas ett nytt konferenscenter här och det ser Christoffer självklart fram emot.

 

Mèdard Nzuko, Bafoussam i Kamerun

«När jag nu möter på prövningar och svårigheter så har jag lärt mig att Gud vill visa mig något.»

Tillsammans med sina två vänner från Kamerun är Nzuko (51) på Brunstad mellan den 12 – 21 augusti. Denna gång känner han att han har fått extra mycket hjälp och god inspiration för det fortsatta arbetet, som han kan använda sig av när han kommer hem till sin fru och deras 11 barn i Bafoussam. Sist men inte minst kommer även denna inspiration och alla upplevelser från verksamheten i Norge vara till stor nytta i hans lokalförsamling där både han och hans fru är viktiga medarbetare.