Gäster från Östeuropa på augustikonferensen 2011

Gäster från Östeuropa på augustikonferensen 2011

Skriven av: Inga M. Larsen, Trond E. Johnsen, Ruben Ellefsen | Plats: Brunstad, Norge | Publicerad: den 21 augusti 2011

Nästan 6000 människor från 37 olika länder hade kommit för att delta på Brunstad Christian Church augustikonferens 2011. Många av dessa hade blivit inbjudna för att delta med uppbyggelse och erfarenheter från sina respektive länder och för att få inspiration till det fortsatta arbetet med sina medmänniskor i det området där de bor. Vi träffade några deltagare från Östeuropa.

Evgenia och Tatiana Balika, Ozorne i Ukraina

Evgenia ansvarar för arbetet med de ca 40 ungdomarna som tillhör församlingen i den lilla orten Ozorne. Sistone har det varit mycket ideellt arbete på deras nya församlingslokal, men det blir tid över till ungdomsträffar, fotboll och andra fritidsaktiviteter för barn och unga.

««För oss är Brunstad en näringskälla för våra egna liv och här får vi lära oss hur vi ska arbeta vidare i vår lokala församling», säger Evgenia och berättar att det är stor skillnad på att se på TV-sändningarna från Brunstad och att vara på Brunstad. Här möter de människor som har samma mål med sitt arbete och de kan dela personliga erfarenheter med varandra.

«När jag kommer hem från Brunstad säger folk att jag har förändrat mig», berättar Tatiana när vi frågar vad de får med sig när de återvänder till Ukraina. «Man minns saker man lärt sig på konferensen och som man kan arbeta vidare på när man kommer hem, så det blir till välsignelse för de andra».

 

Pavlo och Olena Hud, Karpaterna i Ukraina

Pavlo är föreståndare i församlingen i Karpaterna. De kom till församlingen omkring 1992, när de mötte vänner från Holland och Ungern.

«Det finns många lemmar på en kropp», förklarar Pavlo och med det menar han att de är med och bidrar med sina erfarenheter på olika sätt, både på möten och vid andra aktiviteter, när de är på Brunstad.

De berättar att de, förutom kraft och Guds ord, har fått många goda tankar och idéer att ta med sig hem till Ukraina. Nu kan de vara med och vara goda förebilder och arbetare bland sina vänner i Ukraina.