Gemenskap mellan systrarna i Seattle

Gemenskap mellan systrarna i Seattle

Skriven av: Sherry Dini | Plats: Seattle, WA, USA | Publicerad: den 9 september 2013

Gemenskapen mellan systrarna i Seattle lever i bästa välmående! En gång i månaden träffas alla damer över 40 år i Brunstad Christian Church i Seattle i USA till gemenskap och socialt umgänge.

Ljudet av skratt och livliga ord från diskussionen på terrassen hörs långa vägar i den varma sommarluften utanför. En tillfälligt förbipasserande kunde mycket väl undra vad som föregår. ”Förvandling”, ”Jesu avbild”, ”dagliga förhållanden”, ”aldrig ge upp!” Det är tydligt att damerna är entusiastiska över samtalsämnet.

En gång i månaden träffas alla damer över 40 år i Brunstad Christian Church i Seattle i USA till gemenskap och socialt umgänge, och det är en träff som ingen av dem vill missa. Kvinnorna i den kulturellt allsidiga gruppen har en gemensam plattform i sin önskan om att följa Jesus och få hjälp från Guds ord och från gemenskapen.

Helen Simons sammanfattar: ”Det är verkligen inspirerande att vara tillsammans med dessa kvinnor som alla vill leva för Gud. Några av oss har en hektisk vardag och andra är mindre upptagna, men alla behöver vi uppmuntras och bli påskyndade, och vi har alla något som vi kan ge vidare till andra!”

Dagens tema har inspirerats av en artikel från församlingens eget blad ”Hidden Treasures (Dolda Skatter)”, som de har läst tillsammans. Den handlar om att få del i de löften som finns i evangeliet. Och vilka löften det är: förvandling till Jesu avbild!

”Vi har inte ett jordiskt, men ett himmelskt mål”, står det i artikeln. När man lyssnar på samtalet som alla deltar i, hör man tydligt att detta himmelska mål inte bara är en teoretisk eller avlägsen idé, men en mycket stor del av dessa kvinnors vardag. Frälsningen sker just där: på jobbet, i hushållsarbetet, i menighetens aktiviteter och i rollen som förälder eller mor- och farförälder!

”Det är i de vanliga, vardagliga aktiviteterna vi möter vår mänskliga natur och våra mänskliga reaktioner”, förklarar Helen. ”Det är lätt att bli överkörd av jordiska bekymmer. När jag har med andra människor att göra upptäcker jag också snart att jag inte är fullkomnad över huvud taget, men om jag är fattig i min ande ser jag mitt behov för frälsning vilket förhållande jag än står i. Då kan Gud gripa in och visa mig hur jag kan vara välbehaglig för honom."

Om jag är fattig i min ande ser jag mitt behov för frälsning vilket förhållande jag än står i

De flesta damerna stannar till runt midnatt. Förutom artikeln de har läst, finns det nog att prata om. Det må så vara att de har många olika bakgrunder och varierande livssituationer, men den praktiska hjälpen och gemensamma tron styrker gemenskapens band som finns i Kristi kropp. Att träffas på det här sättet är en tradition som damerna helt klart kommer att fortsätta med!