- Gud är god mot oss i Afrika!

- Gud är god mot oss i Afrika!

Skriven av: Randi Slabbert | Plats: Stephanopark, Sydafrika | Publicerad: den 15 februari 2012

Det är vår längtan som för oss samman. Den är densamma oavsett om vi kommer från Malawi, Kenya, Tanzania, Kamerun, Zimbabwe, Kongo, Sydafrika eller Norge: Vi längtar efter att frigöras från synden!

Här finns vänner med många olika nationaliteter, med helt olika bakgrund. Här finns språkbarriärer och delvis stora kulturskillnader som, mänskligt sett, kan göra det svårt att förstå varandra.

Men det är vår längtan som för oss samman. Den är densamma oavsett om vi kommer från Malawi, Kenya, Tanzania, Kamerun, Zimbabwe, Kongo, Sydafrika eller Norge: Vi längtar efter att frigöras från synden! Och hur vi kan det, får vi veta här på Stephanopark i Sydafrika, där ca 300 vänner samlats till konferens i decembervärmen.

Budskapet är uppmuntrande och lätt att förstå. Gud vill att vi ska ha det gott! – Som människor kommer vi alltid att vara olika, med olika uppgifter, nådegåvor och personligheter, säger Kåre J. Smith under ett av mötena. – Men när du ger upp ditt starka ”jag” som vill och tycker sig veta, så blir det gott mellan dig och din maka! Du har kanske försökt att ändra på din hustru hela livet: Sluta med det! Börja istället med att tjäna och ge ditt liv. Så får du se vilken god verkan det har på din fru! Det blir som om ni vore nyförälskade, hela livet!

Jag nickar för mig själv. Det här är verkligen något jag kan ha nytta av när jag kommer hem. Mitt familjeliv kan bli en festresa, även om saker går mig emot! Då har jag ingen anledning att vara missförnöjd med något som helst längre. När jag slutar söka egna fördelar, ser Gud till att jag har det gott!

- Gud är verkligen god mot oss här i Afrika. Jag vill vittna om att detta evangelium verkligen är sant!

Det kan även Claude Kue Kamdem från Kamerun vittna om: - Gud är verkligen god mot oss här i Afrika. Jag vill vittna om att detta evangelium verkligen är sant!

Jag fylls av tacksamhet när jag tänker på möjligheten jag fått. Jag får höra ett evangelium som kan göra mig lycklig och som fungerar, oavsett levnadsvillkor, inkomst och förmögenhet eller någon annan praktisk omständighet! Och så väntar mig en ljus framtid, som Kåre J. Smith säger under ett av mötena: - Tänk att bli frigjord från synden, sättas i Guds tjänst, bli helgad – och så till sist, få ett evigt liv! Vilket vidunderligt hopp!

- Tänk att bli frigjord från synden, sättas i Guds tjänst, bli helgad – och så till sist, få ett evigt liv! Vilket vidunderligt hopp!