Konferens för bröder 2013

Konferens för bröder 2013

Skriven av: Brian Janz och Milenko van der Staal | Plats: Brunstad konferenscenter, Norge | Publicerad: den 8 november 2013

”Apostlarna förkunnade inte kunskap, de förkunnade liv.” Kåre J. Smith öppnar konferensen för bröder 2013 med ett kraftigt budskap.

BRUNSTAD KONFERENSCENTER, MELSOMVIK: Ett lågmält, jämnt sorl av röster fyller den stora mötessalen på Brunstad konferenscenter. Folk från hela världen har kommit till den årliga konferensen för bröder.

När konferensens första möte börjar faller en förväntansfull stillhet över församlingen. Kåre J. Smith, världsledare i Brunstad Christian Church, öppnar med en förmaning om att göra om kunskapen vi får på sådana konferenser och samlingar till ett personligt liv, istället för att använda det till att rätta på andra.

Apostlarna förkunnade inte kunskap, de förkunnade liv

”Många vill gärna ”ordna upp” med den kunskap de har”, säger Smith. ”Men apostlarna förkunnade inte en ny kunskap, de förkunnade livet, det eviga. Jesu liv kom fram i dem och därigenom kom det även fram en väldig godhet, en väldig välsignelse för människorna. Vi måste akta oss för att ”ordna upp i allt” så fort vi får lite kunskap. Vi måste nog få det in i livet, i vårt hjärta.”

Smith fortsätter med hur viktigt det är att samlas och hur församlingen fungerar som en kropp där varje medlem gör sin del. ”Vi behöver det här stället att samlas på, här har Gud en talarstol och kan säga exakt det han har på hjärtat. (…) Innan världens grund blev lagd såg Gud vilka nådegåvor och möjligheter de andra har, och han satte dem i församlingen så som han ville. (…) Vi måste se det som det största som finns här på jorden att vi kan vara Kristi medarbetare och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Ingen kan ha en större gärning på jorden än att vara en lem på Kristi kropp. ” (…) en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse, 5 en Herre, en tro, ett dop, 6 en Gud som är allas Fader (…)". (Efeserbrevet 4:4-6 ).”

Ingen kan ha en större gärning på jorden än att vara en lem på Kristi kropp

En liten delegation har kommit helt från Winnipeg i Kanada för att delta på den här tvådagarskonferensen. Vanligtvis brukar de följa konferenserna på Brunstad genom direktsändning, men det är något helt annat att vara här personligen.

Steve (44) förklarar: ”Kåre Smith har nämnt några gånger att Gud har en plattform här, som han kan förmedla sitt budskap klart och oförhindrat. Det är tydligt att Gud vill säga någonting till församlingen när han samlar bröderna på ett sådant sätt. Det är bara fantastiskt att kunna dricka av den Anden.”

Marc (38) håller med. ”Det är därför jag behöver komma till konferensen – Anden är så stark här. Jag känner att jag behöver vara här så jag kan få kraft att övervinna synden i mitt kött.”

Alla bröder är olika, men vi går alla åt samma håll

Det är flera möten och samlingar den här helgen, men en annan viktig del av konferensen är gemenskapen med varandra mellan mötena. Det ger en fin möjlighet att hälsa på gamla vänner eller att lära känna nya. Michael (39) säger: ”Det är något helt speciellt med det. Alla bröder är olika, men vi går alla åt samma håll.” Det är evangeliet, gemenskapen och livet bröderna delar som binder dem samman på tvärs av kontinenter och kulturer, och som sörjer för att de kommer tillbaka varje år – även om det bara är för en helg.