Konferens för systrar 2013

Konferens för systrar 2013

Skriven av: Irene Laing | Plats: Brunstad, Norge | Publicerad: den 27 mars 2013

Två dagar, 3600 flickor och kvinnor – årets ”systrakonferens” är igång på Brunstad konferenscenter i Norge.

”Böner ifrån hjärtat stiger
Upp till nådens stora Gud.
I vår nöd och törst vi skriker:
Sänd Din Ande, lös oss ut.”

Herrens Vägar. Texten i sången speglar bönen i den enskildas hjärtan. Tusentals har rest till Brunstad för att få uppleva den årliga ”Systrakonferensen”, en konferens speciellt arrangerat för flickor och kvinnor. De har kommit för att få höra Guds sanna ord, och få uppleva den anden från himlen som finns här. Deras längtan är att följa efter i Jesu fotspår, och här på Brunstad hör de det hoppfulla evangeliet som ger hjälp i praktiken att göra just det.

Vi måste lära vad Gud har för tankar

Jesus, Maria, Marias släkting Elisabeth och David hade alla en sak gemensamt: ödmjuka och ringa tankar om sig själva, och stora tankar om Gud och högaktning för honom (Luk 1:43,46). Därför kunde Gud upphöja och välsigna dem.

”Vi måste lära vad Gud har för tankar”, förmanar Kåre J. Smith under det första mötet. ”Vi måste ha ödmjuka tankar om oss själva, och stora tankar om det undret som Gud kan göra i en ringa själ.” ”Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.” (Jak 4:6).

Vi får aldrig komma bort från högaktningen för Gud och för hans verk i den enskilde

Efter många gripande vittnesbörd avslutades det första mötet med en gemensam sång från sångboken Herrens Vägar.

"Tänk att Gud skall göra under i vårt inre,
Vem kan fatta Herrens väsen och Hans makt?
Tänk, att både du och jag skall förvandlas dag för dag,
Såsom skriften sagt – till Hans behag.”

Anna Merkle, Lilienhof, Tyskland: Vi fick höra att enligt naturen vill en människa göra sig själv ”stor”. Man tänker mycket på sig själv och på hur man själv kan få det bra. Man vill självklart göra gott för andra, men man vill att de ska se de goda som man har gjort, och man vill kanske få lite ära och beröm för det. Men när man har respekt för ara människor, och aktar dem högre än sig själv, så tjänar man de andra i en ödmjuk ande, på samma sätt som Jesus gjorde, och då har har det en mycket större effekt! Det har blivit väldigt viktigt för mig!

Karen Strubhar, Winnipeg, Canada: Det var så gott att höra Kåre Smith, och att få känna hans omsorg! Det står i en sång om svärd och balsam – så var det med ordet i dag. Ordet skar djupt, men det var samtidigt som balsam eller en salva; det var så hoppfullt! Hela världen är full av människor som är ängstliga och stressade, det finns inte någon ro och fred. Vi kan få fred genom att inte ha krav, och genom att ödmjuka oss! Och då får vi Guds nåd över livet. Det var nyckeln för mig, och det var definitivt värt resan helt från Winnipeg!