Konferens för systrar 2014

Konferens för systrar 2014

Skriven av: Irene Laing | Plats: Brunstad, Norge | Publicerad: den 17 mars 2014

Jag sitter i salen på Brunstad med tårvåta ögon, upptagen med det som sker på podiet. Det är den årliga konferensen för systrar och jag är en av tusentals kvinnor på Brunstad konferenscenter den här helgen. Det har precis getts möjlighet för systrar över 60 år att avlägga sina vittnesbörd, och det de säger fångar min uppmärksamhet och griper mitt hjärta.

”Jag tackar Gud för att vi blir fria från synden, bit för bit!”

”Jag prisar Gud för den Helige Ande som lär och visar mig alla ting så jag kan se synder som bor i mig, och att Anden hjälper mig att kvitta mig med den!”

Allteftersom systrarna avlägger sina vittnesbörd så inser jag att det är något slående som de har gemensamt: Dessa kvinnor har hört evangeliet som förkunnas i församlingen helt sedan de var unga och de har trott det och levt det, och nu står de här och vittnar frimodigt om att det fungerar!

En annan kvinna går upp på talarstolen. ”Varje dag så smakar och ser jag att Gud är god! Jag vill gå djupare och ödmjuka mig mer så att jag kan få del i mer helgelse.”

Jag tänker på vad församlingsledaren Kåre J. Smith talade om för nästan en halvtimme sedan. Han talade om att det inte är ens gärningar som utgör själva helgelsen, men helgelsen sker när man finner sitt liv och mister det. Jag tror det var det som systern menade när hon vittnade att: ”Jag kan se synden som finns i mig”, (finna sitt liv), ”och Anden hjälper mig att kvitta mig med den” (mista sitt liv).

”Jag har blivit smord med glädje!” Den äldre kvinnan som vittnar strålar när hon talar, och jag är överbevisad om att den glädjen hon har inte är ett resultat av hennes höga ålder, men av att hon har låtit Gud få arbeta i henne så hon har fått del i helgelse.

I sitt tal förklarade Smith mer om helgelsen. Han förklarade att de som ”lider i köttet” och varje dag tar upp sitt kors så som Kristus gjorde, blir färdiga med synden (Första Petrusbrevet 4:1-2)!

Kvinnorna som vittnar är runt 40-50 år äldre än mig, men vi har alla samma mål om att bli fria ifrån synden som bor i vår natur, få del i helgelse och få mer och mer del i gudomlig natur (Andra Petrusbrevet 4:1). När jag hör dessa äldre systrar vittna om vilket resultat evangeliet har gett dem i deras liv och om den djupa freden och glädjen de har fått på grund av det, så fylls jag med hopp för framtiden. Jag har redan börjat få känna glädjen som kommer när jag gör Guds vilja istället för min egen, och jag ser fram emot att följa efter dessa systrars exempel!

En kvinna ifrån Danmark avlägger ett kraftigt vittnesbörd som sammanfattar det dela: ”Jag prisar Gud för dem som förkunnade Guds ord för 30 år sedan och att jag får precis samma hjälp idag som förr! Tack för hjälpen som vi får!”